נאום בענין חוק יסוד: הכנסת אב תשמ"ה (31.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת אב תשמ"ה (31.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת
אב תשמ"ה (31.7.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק הגזענות, חוק כהנא, לילד הזה מי התפלל? אביו - השמאל, עם שנאתו ליהדות; אמו - הימין, שחושש למנדטים שכהנא ייקח ממנו.
קשה לדעת אם התרשמתי יותר מהאטימות שבחוק הזה או מהצביעות שבו. מכל מקום, חכמים, היזהרו בדבריכם; האזהרה חלה גם על אלה שאינם כל כך חכמים.

בפסקה (‎2) נאמר, כי אחת הסיבות לפסילת רשימה תהיה עמדת הרשימה, השוללת את האופי הדמוקרטי של המדינה. יהודים דעו, אם ככה יהיה, נצטרך לפסול כל רשימה ציונית. נצטרך לפסול את הציונות גופא. כי הרי הציונות היא אנטי-דמוקרטית במהותה.
עם נבל ולא חכם. קמה מדינה מבולבלת וסכיזופרנית שהנציחה את הסכיזופרניה ואת הבלבול בתוך מגילת העצמאות שלה.

הציונות נולדה כדי להקים מדינה יהודית. לכן, שוב ושוב חוזר הדוקומנט המסכן, מגילת עצמאות, על המוטיב הזה. קם העם היהודי, ובסופו של דבר אנו מכריזים על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.

יהודים, מה הכוונה, מה הפירוש של מדינה יהודית? הלוא כל ילד, תינוקות של בית-רבן יענו: מדינה יהודית היא מדינה עם רוב יהודי. כי הרי רק רוב יהודי יבטיח לנו את העצמאות, את הריבונות; רק רוב יהודי יבטיח לנו שאנו היהודים נהיה בעלי-בית כאן, ושאנו נחליט על הגורל של עמנו. אם אין רוב יהודי - אין מדינה יהודית; אין מדינה יהודית - אין ציונות. אבל הדמוקרטיה אומרת בדיוק ההיפך.
לדמוקרטיה אין יהודים או ערבים או לא-יהודים. לדמוקרטיה יש רק אנשים, בני-אדם, ולא אכפת לה יהודי או גוי. ובכן, יש סתירה, יש ניגוד, יש מלחמה בין המושגים האלה.

הערבים בשנת ‎1947 התנגדו לתוכנית האו"ם לחלק את הארץ. למה? כי הם דגלו בדמוקרטיה. הם אמרו: יש רוב של ערבים - אחרי רבים להטות. הציונים היהודים פחדו מהדמוקרטיה ובחרו בחלוקת הארץ, כדי להקים מדינה עם רוב יהודי.

אני פונה אליכם, גם השפויים וגם השאר, שאו עיניכם מרום וראו, ראו את הסתירה שבמגילת העצמאות הסכיזופרנית. מצד אחד מה כתוב? - "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית", כלומר, רוב יהודי; מצד שני, הדמוקרטיה - "שוויון זכויות חברתי ומדינתי גמור לכל אזרחיה".

אני פונה אליכם ושואל אתכם: האם במדינת ישראל היפותטית מותר לערבים להפוך לרוב על-ידי שוויון, שלום, דו-קיום, דמוקרטיה וילודה לרוב? האם מותר להם היפותטית להיות פה רוב? כן או לא, מה התשובה? ומי שעונה כן הוא אנטי-ציוני, הוא מורד במגילת העצמאות, הקובעת שכאן תהיה מדינה יהודית. אלא מה? - הוא יגיד: לא, אין להם זכות להיות רוב. אזי הוא ציוני טוב, הוא כהנא עם קצת פיגור שכלי.

אך יותר מזה, מי שאומר: לא, אין להם זכות להיות רוב, כי אני ציוני - היהודי הזה, אם הוא יקים רשימה, הוא לא יוכל לשבת בכנסת על-פי החוק הזה. נצטרך לפסול את החוק הגזעני ששמו חוק השבות, שמעניק אזרחות מיידית רק ליהודים. שומו שמים, תארו לעצמכם שהמדינה היתה מעניקה אזרחות לנוצרים.

ובכן, לטובתכם, לטובת המדינה היהודית, לטובת העם היהודי, אני מזהיר ומציע להכניס בפסקה (‎2), בסופה, את המלים האלה: למעט רשימה שאינה נוגדת במצעה ובמעשיה, במפורש או במשתמע, את קיומה של המדינה כמדינה יהודית עם רוב יהודי.

נוסף על זה, יהודים, החוק הזה פותח פתח לדרישות לפסול פרקים שלמים, סוגיות, מאמרים בתנ"ך ובתלמוד; הוא יביא למלחמת אחים. הרי סעיף ‎3 בא לפסול רשימה על רקע של הסתה לגזענות. ואולם, אין כאן כלל הגדרה מה היא גזענות. ניתן לכל ברנש, לכל שמאלני שונא דת, להגדיר בעצמו פסוקים ומאמרים והלכות באלפיהם כגזעניים. והנה, יהודים טובים, דמוקרטים ואנטי-גזענים, בורים שמפטפטים על רוח היהדות והמוסר היהודי, קובץ של פנינים מהיהדות שישמשו לכם חומר למחשבה. אם החוק הזה עובר בצורתו הנוכחית, מה יגידו מחר אלה? מה יבקשו לפסול במדינה? ישמעאל שונא ליצחק - שמות רבה; ארבעה מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שבראם ואלו הם: הגלות, כשדים, יצר הרע וישמעאלים - סוכה נ"ב; עשרה קבין זנות ירדו לעולם, תשעה ערבים ואחד כל העולם כולו - קידושין מ"ט.

חייקה גרוסמן (מפ"ם):
--------------------
כבר שמענו אתמול.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בסדר גמור, חייקה, חייקה, קצת - - -

חייקה גרוסמן (מפ"ם):
--------------------
גם את זה שמענו.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקש.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
מפני מה הגויים מזוהמים? ישראל שעמדו על הר-סיני, פסקה זוהמתם, הגויים שלא עמדו על הר-סיני, לא פסקה זוהמתם - מסכת שבת קמ"ה.

יהודים, יש לי פה רשימה של אלפי ציטטות כאלה, אתם כבר מבינים. חוץ מזה, יהודים, יש ההלכה הפסוקה לגבי השאלה האם יש ללא-יהודי זכות להיות כאן - אינני מצטט פה את תנועת "כך", אני מצטט פה את ההלכה הפסוקה, את היהדות. אילו השלימו עם קיומנו כאן הלא-יהודים וקיבלו עליהם שבע מצוות בני נח, צריך עוד שיהיו למס ויהיו עובדים לישראל ונכבשים תחת ידיהם.

גאולה כהן (התחיה-צמת):
----------------------
בושה וחרפה, זו היהדות?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
גאולה כהן, שאת בור - מילא, אבל אל תלבשי את זה ברבים.

גאולה כהן (התחיה-צמת):
----------------------
הרב קוק - - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
גברתי, את מפחדת שתנועת "כך" תיקח ממך את המנדטים.

גאולה כהן (התחיה-צמת):
----------------------
אתה יהודי? תתבייש.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אתה מקשיב לי? תואיל ברוב טובך לחזור בך מהמלה "בור".

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בסדר, מאה אחוז, בסדר. גאולה, את לא בור.

חייקה גרוסמן (מפ"ם):
--------------------
מהם תשעה קבין של זנות?

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
הוא מצטט את התלמוד, מה אני אעשה לו. לו לא היה מצטט את התלמוד, הייתי מסתדר.

גאולה כהן (התחיה-צמת):
----------------------
אני לא רב. יש רבנים, כולם בורים?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
את ערב-רב, בסדר, או.קיי.?

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקש, אי-אפשר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אי-אפשר, בסדר. ובכן, הרמב"ם - - -

גאולה כהן (התחיה-צמת):
----------------------
את הרמב"ם הוא מצטט.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
את עדיין כאן, מה אתך, תצאי כבר. הרמב"ם, הלכות מלכים, פרק א' הלכה ד': "לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, לא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל, לא שר צבא, אפילו ממונה על אמת המים, כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך". לכל אדם יש הזכות המוחלטת להגיד שזה אסון. אני לא מקבל זאת. אבל, דעו שזאת היהדות ולא כהנא. דעו שאנטישמים כאן יצעדו דרך הדלת הפתוחה שבחוק הזה.

ובכן, אני מציע, ראשית כול, שנגדיר מייד את הגזענות בקפדנות ולא בפזיזות.
אני מציע שאחרי סעיף ‎1 יבואו הגדרות: בחוק זה גזענות - ייחוס נחיתות גזעית על בסיס של מוצא או גזע, שאין לאדם שליטה עליהם. הווי אומר, בלא ספק היהדות אינה גזענית, בלא ספק היא מבדילה בין יהודי לבין גוי, בלא ספק יש הבדלה, כגון:
"והייתם לי קדושים, כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי - - -". כל נושא השבת הוא בהבדלה: המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אתה מצטט ומוציא דברים מהקשרם. אני מודיע לך, שאם תעשה זאת עוד פעם אחת, אוריד אותך מעל הבמה.

אהרן הראל (המערך):
------------------
סוף סוף.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זה חמור מאוד מה שאמרת.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אמרתי.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זה חמור מאוד.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אני מודיע לך, אם תצטט שוב מהכתובים ולא תזכיר את הקשרם, אני אפסיק אותך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני אומר לך שלא תעז לדבר ככה.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, תרד מהבמה, בבקשה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתה אומר שהם לא בהקשרם? תתבייש. אתה גם בור.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אני מבקש ממך לרדת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
איזה לינץ' זה.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
סליחה, סליחה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אין לך הדם או האומץ לשמוע דברים כאלה. תתבייש.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
תרד מהבמה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בסדר.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אבל מהר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
טוב, זה לא יעזור לכם. תתבייש, מערכ'ניק.

(חבר הכנסת כהנא יורד מעל דוכן הנואמים.)