• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בענין חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12) חוק העונשין (תיקון מס' 24) תמוז תשמ"ה (9.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12) חוק העונשין (תיקון מס' 24) תמוז תשמ"ה (9.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12) חוק העונשין (תיקון מס' 24) תמוז תשמ"ה (9.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12) חוק העונשין (תיקון מס' 24)
תמוז תשמ"ה (9.7.85)
מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שר המשפטים עמד כאן ובלי בושה עיוות את ההלכה. אוי לאבא הקדוש שמתהפך היום בקברו.

מי שעלה ותמך בחוקים האלה עוד יצטער. בדיונים הבאים בוועדה יצטרכו להתמודד עם עובדות מרות, שאני אוציא לפני העולם כולו. הם יצטרכו להתמודד עם השאלה: האם במדינת היהודים, כפי שכתוב במגילת העצמאות, מותר לערבים לחיות בדמוקרטיה ובדו-קיום, להוליד ולהיות כאן רוב, כן או לא? האם מגילת העצמאות, שקבעה כי כאן תהיה מדינה יהודית, נותנת אפשרות לערבים להיות פה רוב בדמוקרטיה ובדו-קיום, כן או לא?

מדובר על ההלכה, על מורשה, על מורשת היהדות? אני מצטט כאן את הרמב"ם בהלכות מלכים פרק א' הלכה ד', ואני מבקש משר המשפטים, שבעבר ישב ולמד, לשמוע. זהו הרמב"ם המתקדם והנאור, והשנה הזו היא שנת הרמב"ם. וכך אומר הרמב"ם: "לא תוכל לתת עליך איש נכרי, אשר לא אחיך הוא, לא למלכות בלבד אלא לכל השררות שבישראל. לא שר צבא, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות. כל משימות שאתה תשים לא יהיו אלא מקרב אחיך". אני מצטט את הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ו' הלכה א'.

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
מי רוצה להיות האח שלך?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
רן כהן מגן-שמואל, אתה ואודי אדיב, שניכם מאותו "שניט".

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
- - -

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת רן כהן, אני קורא אותך לסדר.

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
אם אתה אח שלי, מוטב לי להיות יתום.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
חבר הכנסת הכנסת רן כהן, תחזור לאודי אדיב שלך. תחזור לבוגד שלך אודי אדיב.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת רן כהן, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אנחנו שומעים עכשיו הודעה לנמנע.

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
שהוא יצא, לא אני אצא.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אני מבקש ממך, תקרא את הרמב"ם.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הרמב"ם, הרמב"ם. הוא מדבר על לא-יהודים שחיו כאן בארץ.

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
- - -

היו"ר א' שוסטק:
---------------
מה יש לך נגד הרמב"ם?

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
שתישרף הלשון שלו. הוא מעז לקרוא את הרמב"ם, הטינופת הזאת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זה לא יפה.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אני מבקש ממך, חבר הכנסת רן כהן, לעזוב את האולם.

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------
בגללו זה תענוג.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
זה בסדר גמור, תענוג.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זה לא תרבותי, באמת.

ובכן, אני מצטט את הרמב"ם: "אם השלימו וקיבלו שבע מצוות בני נח, חייבים לקבל עליהם מס ועבדות. והעבדות שיקבלו - שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש כלל בישראל אלא יהיה כבושים תחת ידם ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם".

רבותי, אם אתם רוצים את החוק הזה, דעו שהחוק הזה אינו חוק נגד כהנא. החוק הזה יהיה חוק נגד היהדות, וזה מה שאתם רוצים, שמאלנים בוגדנים שכמותכם.