• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת דיון בהצעת אי אימון של סיעת מורשה בענין האוניברסיטה המורמונית י"ז אדר תשמ"ז (18.3.87)

נאום בעת דיון בהצעת אי אימון של סיעת מורשה בענין האוניברסיטה המורמונית י"ז אדר תשמ"ז (18.3.87)

נאום בעת דיון בהצעת אי אימון של סיעת מורשה בענין האוניברסיטה המורמונית י"ז אדר תשמ"ז (18.3.87)

נאום בעת דיון בהצעת אי אימון של סיעת מורשה בענין האוניברסיטה המורמונית
 י"ז אדר תשמ"ז (18.3.87)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להודות לחבר הכנסת ורדיגר על הצעתו להביע אי-אמון לממשלה בעניין זה של המורמונים. אני, בעזרת השם, מוכן לתמוך בה. חבל שכאשר אני הצעתי אי-אמון לממשלה באותו נושא לפני שנה וחצי, בכ"ז בכסליו התשמ"ה - הוא נמנע.

אברהם ורדיגר (מורשה-פא"י):
--------------------------
לא נכון.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
מונח לפני הפרוטוקול.

אברהם ורדיגר (מורשה-פא"י):
--------------------------
יכול להיות שלא הייתי נוכח באולם.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
מונח לפני הפרוטוקול.

אברהם ורדיגר (מורשה-פא"י):
--------------------------
בעניין המורמונים, זה לא יכול להיות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
"אברהם ורדיגר: מי נמנע?" - אתה.

אברהם ורדיגר (מורשה-פא"י):
--------------------------
כנראה היה לי נימוק.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
חברי הכנסת, מורמוני שאינו מיסיונר הוא כמו יהודי דתי שאינו שומר את השבת.
יסוד היסודות ושורש האמונה שלהם הוא המיסיון. הם חייבים להציל את הלא-מאמינים, והם הגיעו לארץ-ישראל להציל, כביכול, את היהודים, להעביר יהודים על דתם, ליטול מהם את נשמתם.

המתייוונים האלה, וירשובסקי וסיעתו, שמפטפטים על הסובלנות ועל הדמוקרטיה.
חברי הכנסת, כאשר מדובר על מיסיון, על נטילת נשמתם של יהודים, אני מצפצף על הסובלנות ועל הדמוקרטיה של המתייוונים והמתגויים. חייבים לבער את הנגע הזה מקרבנו בכל דרך ובכל מחיר.

האמת היא שהבעיה אינה מורמונים, הבעיה היא המיסיון, כנסיות וכתות. הארץ מלאה זימה של מיסיון, ירדו עלינו כעיט על הפגרים. לפנינו רק פתרון אחד: לשים קץ לנגע הזה על-ידי חוק כנסת האוסר הטפה והמרת דת.

חברי הכנסת, הצעתי חוק כזה בי"א בטבת התשמ"ו. החוק הזה הוגש, והוא נפסל על-ידי יושב-ראש הכנסת שלמה הלל. אני רוצה שכל אחד ואחד כאן יבין מה קרה:
יושב-ראש הכנסת לקח חוק שאינו מדבר על ערבים, חוק לאיסור הטפה להמרת דת, ופסל אותו מהסיבה שחוק כזה הוא גזעני. יש חוק כזה באיטליה, יש חוק כזה בשבדיה, יש חוק כזה בהודו, יש חוק כזה בשווייץ, אבל שלמה הלל הדמוקרט פוסל חוק כזה בנימוק של גזענות. אל תקרא "הלל", כי אם "חילל". יושב-ראש הכנסת הזה מחלל שם שמים.

דב בן-מאיר (המערך):
-------------------
הורד אותו. הפסק אותו והורד אותו.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת כהנא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
לא אכפת לי, אדם זה הוא עוכר ישראל. עוכר ישראל הוא - נכון.

דב בן-מאיר (המערך):
-------------------
הפסק אותו והורד אותו. איך הוא מדבר על יושב-ראש הכנסת?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מחכה כבר שנה וחצי להגיד את זה מעל במת הכנסת הזאת.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
תודה רבה. אתה לא יכול לדבר עוד.

דב בן-מאיר (המערך):
-------------------
הפסק אותו והורד אותו.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אתה לא יכול להמשיך לדבר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
מה פירוש "לא"? למה לא?

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אתה לא יכול להמשיך לדבר, מפני שפגעת ביושב-ראש הכנסת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בסדר, פגעתי, קלעתי, והוא באמת עוכר ישראל.