• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת דיון על מועד פתיחתם של המוסדות להשכלה גבוהה כסלו תשמ"ה (27.11.84)

נאום בעת דיון על מועד פתיחתם של המוסדות להשכלה גבוהה כסלו תשמ"ה (27.11.84)

נאום בעת דיון על מועד פתיחתם של המוסדות להשכלה גבוהה כסלו תשמ"ה (27.11.84)

נאום בעת דיון על מועד פתיחתם של המוסדות להשכלה גבוהה
כסלו תשמ"ה (27.11.84)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יללה ובכי, בכי תמרורים - האוניברסיטאות במשבר. "על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים."

שמענו כאן שבח ווייס על האוניברסיטאות בישראל: זו הבמה העיקרית לדיון ציבורי, תרבותי, המעבדה של הדמוקרטיה. חבר הכנסת המשבח רואה באוניברסיטאות את המוקד המרכזי לטיפוח רעיונות נאורים. שבח ווייס. ולעומת זאת - דאגה עמוקה, דאגה עמוקה לעתידה של ההשכלה הגבוהה, לא פחות ולא יותר.

ואני אומר שאני מתייחס למשבר של סגירת אוניברסיטאות או פתיחתן כפי שאני מתייחס לקטע שהופיע היום בעיתון "הארץ" - "הטלוויזיה עלולה להיסגר ביום ראשון הקרוב".

במסכת מכות מובא סיפור מאלף: רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר-הצופים קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר-הבית ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו "והזר הקרב יומת" ועכשיו שועלים הילכו בו ולא נבכה? והוא ענה מה שענה והסביר למה צחק - לא חשוב.

ובכן, אלה שדיברו לפני בכו, ואני - מצחק, כי אני רואה באוניברסיטאות בצורתן היום - ואני מדגיש: בצורתן היום - כמו בטלוויזיה, את המוקד העיקרי של סכנה לעתידה של המדינה היהודית.

האוניברסיטה היא היא המגדלת ומצמיחה את הדבר הכי חיוני למהפכה הערבית, לחיסולה של המדינה היהודית - דהיינו, מנהיגים.

בשנת ‎1947, כשאישר האו"ם את תוכנית החלוקה, התכוננו הערבים - גם אלה שהיו בארץ וגם אלה שהיו בחוץ - למה שכינה עזאם פאשה, המזכיר הכללי של הליגה הערבית,
"השמדה עצומה שידובר בה כמו בהשמדות המונגוליות ובמסעי הצלב".

נו, לא "הלך" להם. הקדוש-ברוך-הוא וצה"ל הם צמד חמד, הערבים הובסו וקמה מדינת ישראל ובה ‎150000 אזרחים ערבים בלבד. אך לא היה זה הישג כמותי בלבד:
ערביי ישראל המעטים שנשארו חסרו עתה מנהיגים. האפנדים הערבים האמידים, הסוחרים העשירים, כוהני הדת, עורכי-הדין, הרופאים, הסופרים, העיתונאים, היו הראשונים שברחו. כך נשללו מהם כל מרכזי היוזמה.

ברוך ה', בא היהודי והציל אותם. אני זוכר שבשנת ‎1976, כאשר שר הביטחון היה ראש הממשלה, הוא דיבר בפורום של מפלגת העבודה והתפאר במה שעשינו לערבים ובעדם.
בין הנתונים שהוא מסר הוא אמר ש"היום לומדים יותר מ-‎1500 סטודנטים ערבים באוניברסיטאות בישראל". היום - ברוך ה', ברוך ה' יום יום - יש יותר.

שביעות הרצון של ראש הממשלה דאז ושל חברי הכנסת פה משקפת את מהות ההטעיה העצמית של ישראל. האם לא מבינים אנו שדווקא ערביי ישראל המשכילים הם העתידים להיות הקיצוניים ביותר והמסוכנים ביותר, מנהיגי העתיד של המהפכה הלאומנית? מה קרה לנו?

היש את נפשכם לדעת ולהכיר טיפוס של ערבי משכיל, אינטלקטואל, בוגר אוניברסיטה בישראל, המסוכן לציונות ולמדינת ישראל? - הלוא הוא יושב כאן בכנסת.
היום הוא איננו נמצא כאן, אבל הוא יושב בכנסת: מוחמד מיעארי. הוא התראיין ב"פלסטיין פוסט" - כפי שכינה אותו האדון בגין - ב"ג'רוסלם פוסט" באוגוסט השנה.
חבר הכנסת מיעארי הוא בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית. הוא דורש
‎ANTHEM NATIONAL THE IN CHANGES - שינויים בהמנון הלאומי. כי באמת, הייתכן שמוחמד מיעארי יקום בגאווה וישיר "נפש יהודי הומייה"? הוא צודק. אני אתך מיעארי, אתך לאורך כל הדרך. אתה מבין אותי ואני מבין אותך ושנינו לא זכינו להבין את היהודים.

הוא גם רוצה לשנות ‎SIMBOLS NATIONAL ALL, את כל הסמלים הלאומיים.

חבר הכנסת רפאל איתן תבע היום שיהיה דגל באולם מליאת הכנסת. דגל יהודי פה?
מה אתך? האם אתה גזעני? איפה אתה, רפול?

זה הבוגר, זה הסטודנט, זה הסטודנט הערבי, זה המנהיג, זה המנהיג שלהם. אתם בוכים? אני מצחק. אם נמשיך לנהל את האוניברסיטאות בצורה בה הן מתנהלות כיום, שתישארנה סגורות, סגורות.

ובכן, אני אומר שנפתח אותן כאשר יהיה חוק של הכנסת המטיל על כל סטודנט ערבי להצהיר אמונים, לא למדינת ישראל - את זה הוא יעשה - אלא למדינת ישראל כמדינה היהודית, הציונית. אז ישב וילמד ונפתח את האוניברסיטאות.

ועוד מלה אחת - אהיה מוכן לפתוח אותן בששון ובשמחה כאשר המעונות יהיו נפרדים. אני רק רוצה לצטט משפט אחד, גם כן מה"ג'רוסלם פוסט". אתרגם: מרצה המעורב היטב באווירה של חיי הסטודנט הערבי בקמפוס הוסיף הערה בוטה: "אצל כמה מהזוגות המעורבים" - כלומר, ערבים ויהודים - העניין הוא כך שהדרך הטובה ביותר לדפוק את המדינה היהודית היא לדפוק נערה יהודייה ולפרסם את העניין ככל שאפשר".

רבותי, לא לאוניברסיטה כזאת קיווינו.