• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה - בשל מדיניותה כלפי הישובים ברמת הגולן ז' תמוז תשמ"ו (14.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה - בשל מדיניותה כלפי הישובים ברמת הגולן ז' תמוז תשמ"ו (14.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה - בשל מדיניותה כלפי הישובים ברמת הגולן ז' תמוז תשמ"ו (14.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה - בשל מדיניותה כלפי הישובים ברמת הגולן
ז' תמוז תשמ"ו (14.7.86)

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השאלה העיקרית העומדת על הפרק לגבי הגולן אינה השאלה של היישובים שם, כי אם בעיית כל החלק הזה של ארץ-ישראל שנקרא הגולן, החלק שניתן על-ידי הקדוש-ברוך-הוא לבני ישראל, אחרי שהשמידו את סיחון ואת עוג מלך הבשן, "עד בלתי השאיר לו שריד", ומי ייתן ונזכה גם אנחנו לשמחה גדולה כזאת של מדינה שלא נשאר בה שריד. את הבעיה האמיתית האיומה של הגולן אפשר להבין מתוך כתבה שהתפסמה רק היום בעיתון בוקר: "במג'דל-שמס הונפו דגלי סוריה והושמע ההמנון הסורי". ואת הבעיה האמיתית של הגולן אפשר לראות ולהבין בהתפרעות חסרת תקדים של מאות דרוזים שקידמה את פני ראש הממשלה, מר פרס, בחודש אדר השנה, כשהגיע למג'דל-שמס. באבנים ובקריאות: "ברוח ודם נפדה את הגולן" קידמו מפגינים את פרס, שרפו את דגל המדינה, השליכו אבנים, קראו ססמאות: "הגולן סורי" "פלשתין ערבית".

אכן, יש קשר הדוק בין הגולן ופלשתין, בין הגולן למדינת ישראל.

הבעיה האמיתית של הגולן נעוצה באוזלת יד ישראלית, בחולשה המדהימה שלנו מול מרי וכמעט מרד של התושבים הדרוזים שם.

אם ברצוננו להחזיק בגולן, אם אנו רוצים שהשטח הזה יישאר באמת ובתמים חלק ממדינת ישראל, ולא עוד מוקד לאירדנטיזם ערבי, לפיגועים רציניים נגד היהודים שם, שטח המוטל בספק בעיני העולם, וכן בעיני יהודים מפוקפקים, עלינו לכבות את נר המרד שנדלק היום בגולן. אם אכן סיפחנו את הגולן - אם אכן - אם הגולן אכן חלק בלתי נפרד מהמדינה, אם דין הגולן כדין תל-אביב, יש לשאול: אילו זרים, בני אדם שאינם אזרחי מדינת ישראל, אנשים שמסרבים להיות אזרחי מדינת ישראל, אנשים שמסיתים נגד מדינת ישראל, אילו זרים אלה היו בתל-אביב או בנס-ציונה או בדימונה, ושם היו מניפים דגלי סוריה וחותרים תחת המדינה היהודית, וכי לא היינו מגרשים את הזרים הלא-אזרחים מהמדינה? הלוא מעשים של כל יום הם שמגרשים זרים מהמדינה, כושים עבריים, לבנים לא עבריים. מגרשים גויים וגם יהודים, זרים. הם אינם אזרחים. הלוא הם זרים היושבים בשטח מדינת ישראל. אילו קרה דבר כזה בתל-אביב - בלא ספק כך היינו מתנהגים. אם כן, אם אכן סיפחנו את הגולן, אם הגולן היום הוא באמת חלק ממדינת ישראל, מה נשתנה הגולן מכל שאר שטחי מדינת ישראל? ולמה לא מוכנים לגרש זרים, לא-אזרחים, המסיתים נגד המדינה, בחלק הנקרא הגולן, שהוא חלק ממדינת ישראל?

האמת היא, שמעמד הגולן אינו ברור. הוא עומד היום כעין אנדרוגינוס, כעין ברייה תלמודית הנקראת "כווי" - ספק חיה ספק בהמה, ספק שטחים ספק מדינה. ייתכן שמעמד הגולן אינו בדיוק כמו זה של יהודה שומרון ועזה, אבל בהחלט דינו אינו כדין תל-אביב.

זאת הבעיה האמיתית, בעיה המאיימת על השלטון היהודי בגולן. עלינו להבהיר לגויי העולם, לגויי הגולן, ובעיקר למתגויי המדינה, שהגולן הוא חלק בלתי נפרד של ארץ-ישראל ושל מדינת ישראל. את זה יש לעשות ביד קשה כלפי אותם דרוזים המעיזים לערער על זכותו הבלעדית של עם ישראל לגולן. אדם בגולן שאינו אזרח המדינה והוא מסית נגד המדינה - דינו גירוש מהמדינה, דהיינו מהגולן. מי שרוצה לחיות תחת דגל סורי - זכותו, מחובתנו לעזור לו ולהעבירו לצד השני של הגבול.

ולשריד שעדיין נשאר בינינו - דברי הרמב"ן: "שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה - - - וזו היא שהחכמים קורין אותה מלחמת מצווה".

אני עומד להצביע, בעזרת השם, אי-אמון לממשלה.