נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום ג' אדר א' תשמ"ו (12.2.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום ג' אדר א' תשמ"ו (12.2.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום
ג' אדר א' תשמ"ו (12.2.86)

אדוני היושב-ראש, למעשה אני מסכים לדבריה של חברת הכנסת גאולה כהן. מכל מקום, אני מציע להעביר את הצעתה לוועדה.

אני חשבתי שכבר הגיע הזמן שיקום יהודי אחד וידבר בנושא הזה כיהודי ולא סתם כלאומני.

ארץ-ישראל שייכת לעם ישראל. אין עם פלשתיני, לא היה ולא יהיה. הבסיס של ארץ-ישראל, של העם היהודי, הוא כפי שאני מצטט פה מן הרמב"ם: נצטווינו לרשת את הארץ שנתן השם יתברך לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. וזוהי שהחכמים קוראים אותה "מלחמת מצווה".

אני מסכים עם אלה שקמו פה ואמרו: המצב היום בשטחים הוא בלתי נסבל, הוא חמור. אבל כך גם בגליל, כך גם באום-אל-פחם. ומה הפתרון? - ריבונות יהודית על יהודה ושומרון ועזה, ושהתושבים שם יישבו בשקט. אם לא, נוציא אותם.

אני מציע להעביר את הצעתה של חברת הכנסת גאולה כהן לוועדה.