• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום: האירועים בהר הבית ו' שבט (25.1.88)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום: האירועים בהר הבית ו' שבט (25.1.88)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום: האירועים בהר הבית ו' שבט (25.1.88)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום: האירועים בהר הבית
 ו' שבט (25.1.88)

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יללת התנים, בכיית התבוסתנים, זעקת השמאלנים עולות לשמים, גורדות שחקים. קול צעקה משער הכנסת. הילילו חברי הקיבוצים על שבר בני דודים. אוי ואבוי, על שבר הישמעאלים. שבר יד, שבר רגל, שבר ראש. אוי שבר בני דודים, הישמעאלים.

כל הכבוד לצבא על כל שבר ושבר. כל הכבוד למג"בניקים על כל שבר ושבר. כל הכבוד למשטרה על כל שבר ושבר. כן ירבו בישמעאל. שימשיכו לשבור את ראשם עד שהם יישברו ויצאו מכאן.

על מה אתם בוכים? על מי אתם בוכים? על ישמעאלים שבשנת ‎1967 צעקו: יהודים לים. איטבח אל-יהוד. על מה אתם בוכים, על מי אתם בוכים? - פלשתינים שבשנת התרפ"ט-‎1929 רצחו בדם קר ביום אחד ‎67 יהודים? על אלה אתם בוכים?

מי בכה כאן על הילד רמי חבה, השם ינקום דמו, ילד בן שמונה, משפחה שבאה לא מהווילות ולא מהקיבוצים של אודי אדיב, עוד בוגד. הם באו מהשכונות - שכונת-התקווה. עלו לשומרון לפני שש שנים כדי שהילד הקטן שהיה אז בן שנתיים יחיה באוויר צח בשומרון. מצאו את גופתו במערה. מי שמצא את הגופה אמר לי, שלא נשארו לו פנים. הישמעאלים האלה הלמו בפניו. לא נשארו לו פנים. הייתם שמה? הלכתם שמה? לשבעה? ללוויה? אני הייתי שם בשבעה. האם רצוצה, שבורה, איבדה ילד בנסיבות כאלה, קמה וצעקה: כהנא, תבטיח לי נקמה. נקמה, בדיוק כך. ישמח צדיק כי חזה נקם, כי אל נקמות השם. כי אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הופיע. איפה אתה? תופיע כבר.
רחמנות של טיפשים.

אני מבין את הערבים, אני מבין אותם. אני כבר אטפל בהם. אני מבין אותם, אבל מי זכה להבין את המנטליות של הבוגדים האלה - יהודים. תוקעים סכין בגב של צה"ל.
הערבים הם סרטן בתוכנו. סרטן. לא רק אלה בעזה. היום בעיתון "דבר" - "דבר": "ארגון מחתרתי ערבי בעכו מנסה להפחיד ולהבריח סוחרים יהודים". בעכו. "ארבעה נערים ערבים נעצרו על התנכלות ליהודים" - חבר הכנסת אמנון לין, זה היה בעיר שלך, בחיפה, ח'ליסה. אמרת לי פעם, שאין שם פחד.

אמנון לין (המערך):
------------------
תשאל את יושב-ראש הישיבה.

היו"ר מ' כהן אבידב:
-------------------
חבר הכנסת לין, יש פחד.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
יש פחד. אין ספק שיש פחד. אולי אתה גבר, אתה לא פוחד, אבל הם פוחדים שם.

הערבים בישראל הם גיס חמישי. מה הטמטום-מוח הזה שיש להם דילמה. דילמה.
לחבר הכנסת תופיק טובי יש דילמה. הוא פלשתיני ואזרח של ישראל, כאילו זו דילמה בשבילו. זו לא דילמה. הוא פלשתיני, ולמזלו הרע, למזל הביש שלו, הוא נולד כאן.
אבל הוא מנסה, עובד קשה, לשנות את המצב הזה, לשנות את ישראל לפלשתין.

רבותי, הישמעאל הראשון - בואו ונלמד שיעור בתורה - מה עושים עם ישמעאל: "ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק" - לגלג, תבע את הארץ, לגלג. "ותאמר לאברהם" - הנה שרה, אם יהודייה, רחמנית - ותאמר לאברהם: גרש האמה הזאת ואת בנה. החוצה.
טרנספר. אני אטרנספר, אתה תטרנספר, אנו נטרנספר. גרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. אברהם, יהודי, לב טוב, רחמן בן רחמן - וירע הדבר מאוד בעיני אברהם. כי בכל זאת, איך מגרשים, ועוד ילד. איך מגרשים ילד? ויאמר אלוקים אל אברהם: אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק ייקרא לך זרע. שרה ידעה, הבינה.

לא ייתכן דו-קיום. דו-קיום לא יהיה כאן. דו-קיום בין יהודים לערבים? בינתיים אני מחכה לדו-קיום בין ערבים לערבים בלבנון. איזה דו-קיום? איזה תענוג לראות איך חיים הערבים ביחד - סונים, שיעים, דרוזים, נוצרים ו"חיזבאללה". אחד קוטל את השני. אבל אנחנו, רבותי, נחיה אתם. פתי יאמין לכל דבר. עם סרטן אין דו-קיום. סרטן אתה חותך וזורק, ואם לא אתה מת.

הר-הבית? - חילול השם שעוד לא היה. עמדה כאן חברת הכנסת גרוסמן ואמרה, שהר-הבית בידינו. איפה את חיה, חיה? איפה את נמצאת? הר-הבית בידינו? ליהודי אסור להגיע לשם עם סידור להתפלל. אותו יהודי בא לשם עם מצלמה - מותר לו. עם סידור - חס ושלום, אסור לו. בידינו זה? המופתי הזה, השיח' עלאמי, שונא ישראל, יימח שמו, מסית, מגדף, המרדה יום יום. איפה המשטרה? פניתי פעמים אין ספור למשטרה, להתלונן - - -

מנחם פרוש (אגודת ישראל):
------------------------
למה אתה מתערב? לפי ההלכה אסור לנו לדרוך על הר-הבית.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני, אם אסור לך, על אחת כמה וכמה אסור גם לו. אני ואתה נלך ביחד, נוריד את המוסלמים, והיהודים לא יתפללו. בסדר? אבל לפחות שגם הם לא. בסדר?

מנחם פרוש (אגודת ישראל):
------------------------
כשיבוא המשיח.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
איפה השיח' הזה? אם כהנא שולח מכתב לאיזה אחמד, מייד היועץ המשפטי, שר המשטרה - הסתה. העלאמי הזה, השיח' הזה, מוציא פסק הלכה שערבי, שמוסלמי, שימכור בית ליהודי - חרם עליו. איפה המשטרה? זאת לא הסתה?
הוא היה בכנס ירושלים, אמר שהטרוריסטים העצורים כאן הם גיבורי האומה. זה לא הסתה? אתם מפחדים מהם.

הר- הבית, בעזרת השם, יהיה בידינו, ללא ספק. השנה שנת בחירות, שנת תשמ"ח, שנת תשמח. אתם תראו איך שהמדינה הזאת תשמח כאשר אנחנו נשב כאן, לא עם אחד כי אם עם עשרה ויותר.