נאום בעת הדיון על חוק יסוד הכנסת. כ"ב סיון תשמ"ח (7.6.88)

נאום בעת הדיון על חוק יסוד הכנסת. כ"ב סיון תשמ"ח (7.6.88)

נאום בעת הדיון על חוק יסוד הכנסת.
כ"ב סיון תשמ"ח (7.6.88)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק זו באה כחלק מהמאבק למען חוקה לישראל, ואני רוצה להתייחס קודם כול לנושא זה, חוקה לישראל, שהוא הרבה יותר חשוב מההצעה הזאת.

חוקה לישראל - בקול קורא זה קמו המתייוונים והמתגויים, שעליהם כבר נאמר: "ואת חקתי געלה נפשם"; "משפטי לא עשו וחקותי מאסו"; "ועזבתם חקותי ומצוותי".

חוקה לישראל - בחוצפה זו כלפי שמיא קמו פורקי עול, זרע הערב-רב, המואסים בחוקת השם והמירו את כבודם בתבנית שור. המציאו לעצמם עגל-חוקה ככל הגויים, וסביבו הם רוקדים וזועקים: אלה חוקיך, זאת חוקתך ישראל.

על השמאלנים והמתייוונים האלה כבר נאמר: "ולא תלכו בחקת הגוי" - ויילכו בחוקות הגוי".

חוקה לישראל? יש חוקה לישראל אלפי שנים, ממעמד הר סיני קיימת חוקה לישראל, וזאת החוקה אשר שם משה לפני בני ישראל. וזאת החוקה שעליה נאמר: "והיתה לכם לחקת עולם", "זאת חקת התורה".

שונאי החוקה האמיתית והנצחית, שונאי השם, המתייוונים, שחוקה זו נפשם געלה, המתגויים, פורקי העול, המתאווים לחוקה גויית אשר הורתה בנוכריות ולידתה בתרבות זרה, שואפים להמיר את החוקה האמיתית, תורת קודש ואמת, בחוקה ובחוקות הגויים שכנגדם התריע הנביא: "כי חקות העמים הבל הוא".

אווילים, ימושו חוקות ירח וכוכבים ולא תתבטל חוקת ישראל, תורת השם. גמדים, כולם כבגד יבלו וחוקת השם לעולם תשב. עליכם נאמר: "סלית כל שוגים מחקיך" ואני - "ואשעה בחקיך תמיד".

ההצעה לשנות את שיטת הבחירות היא חלק מהמאבק למען חוקה גויית, חוקה העטופה בגלימת הצביעות והשקר. הצעה זו באה כצעד נואש של המתייוונים המפוחדים, לחסל כביכול בדמוקרטיה, את המפלגות הקטנות, ובמיוחד הדתיות.

השמאלנים והמתייוונים, המתגויים האלה, יודעים את האמת, המרה להם: אין להם עתיד בארץ. הילודה שלהם כמעט אפסית, אין להם בנים ובנות, וילדיהם שכן באו לעולם ריקים מכל תוכן יהודי וציוני כאחד. הם אחוזים הבל וריק, סמים ורוק, שאיפה להיות ככל הגויים ואם רק אפשר - לרדת מהארץ ובכך להיות שם בכל הגויים.

בשנאה תהומית מנסים המתייוונים האלה לסרס את כוחו של המחנה התורני על-ידי שינוי שיטת הבחירות, צעד ציני שהוכתר על-ידי אחד מהשרים, גד יעקבי, מגדולי הדור הציניים, כגורלי לדמוקרטיה הישראלית. אנשי המערך, ממשיכי דרכה של מפא"י, ממשיכי דרכו של השמאל, הידוע בדמוקרטיה שלו, הם דואגים לדמוקרטיה. מעשה חלם, לעג לרש.

חברי הכנסת, השיטה הזאת שהם רוצים להשליט כאן היא שיטה אנטי-דמוקרטית לחלוטין. על-פי השיטה הנוכחית, כל קול וקול מצטבר לתוצאה הסופית. אין קול אחד שהולך לאיבוד. לכן השיטה הקיימת כיום משקפת את רצונו של כל העם, לטוב או לרע, על פי הצבעתו של כל אזרח ואזרח. אם נחליף אותה בבחירות אזוריות, מאות אלפי קולות ילכו לאיבוד, כאשר רק אלה שיינתנו למועמד המנצח יישארו בתוקף וכל השאר יגיעו לסל האשפה. ייתכן שמועמד המקבל רק שליש, או אפילו פחות, מכל הקולות, הוא יזכה במנדט. כל השאר, ‎70% ויותר, כולם ילכו לטמיון.

באנגליה נערכו השנה בחירות. מפלגת הלייבור והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית קיבלו פחות-או-יותר מספר קולות דומה, אך בגלל השיטה הנוהגת שם של האזורים זכתה מפלגת הלייבור ביותר מ-‎200 מושבים בפרלמנט, והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית בפחות מ-‎30. זוהי הדמוקרטיה שלהם.

דעו, לא מדובר כאן בדמוקרטיה כי אם בניסיון זדוני לשים קץ ולחסל את המפלגות הקטנות והדתיות. זוהי הכוונה, זוהי המזימה. " והעלה על רוחכם היו לא תהיה". כפי שעם ישראל דחה בשאט נפש את הברית החדשה, כך הוא יקיא מקרבו את החוקה החדשה. אין ברית חדשה, יש רק ברית עתיקה, ברית עולם.

לכן, אין ולא תהיה חוקה חדשה, כאשר חוקת עולם כבר קיימת לנו ולדורותינו, והיא תורת משה.

ברור שאצביע, בעזרת השם, נגד החוק הזה כחוק אנטי-ציוני, אנטי-יהודי ואנטי-דמוקרטי.