• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הדיון על חוק משכן הכנסת ורחבתו (חוק מרזל) כ"ד סיון תשמ"ו (1.7.86)

נאום בעת הדיון על חוק משכן הכנסת ורחבתו (חוק מרזל) כ"ד סיון תשמ"ו (1.7.86)

נאום בעת הדיון על חוק משכן הכנסת ורחבתו (חוק מרזל) כ"ד סיון תשמ"ו (1.7.86)

נאום בעת הדיון על חוק משכן הכנסת ורחבתו (חוק מרזל)
כ"ד סיון תשמ"ו (1.7.86)

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חוששני שהחוק שלפנינו, שראוי לכנותו חוק מרזל, הורתו ולידתו בתנועת "כך". אין ספק שיש צורך בחוק שיגן על ביטחונה של הכנסת, אבל בחוק הזה יש גם אישור ליושב-ראש הכנסת, שנותן לו פתח להוציא גם יהודים על רקע הפרת הסדר הציבורי.

לפני כחצי שנה ישב אתי יושב-ראש הכנסת מר שלמה הלל וניסה להוציא את העוזר הפרלמנטרי שלי, מר מרזל, ורק איום של בג"ץ מנע זאת ממנו. הסעיף הראשון של החוק מיועד למר מרזל. זה חלק מהמלחמה של יושב-ראש הכנסת בסיעת "כך", מלחמה שהחלה בתחילת הכנסת הזאת.

כבר בספטמבר ‎1984 הורה יושב-ראש הכנסת לקצין הכנסת, מר בן-גל, שלא לתת לרשימה מסוימת של אנשי "כך" את הזכות להיכנס לכאן אלא באישור מיוחד שלו.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אינני סבורה שמה שאתה מביא כאן הוא עניין למליאת הכנסת. יש ועדת הכנסת, היית חייב לפנות אליה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני חושב שדווקא כן, כי יש קשר בין זה ובין זה.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אם יש לך תלונות על הנהלים בכנסת, היית חייב לפנות לוועדת הכנסת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אולי אעשה זאת. לא באתי כאן להתלונן, באתי לכאן כדי להראות שיש קשר בין שני הדברים.

אף שקצין הכנסת הכחיש זאת ואמר שזה לא נכון, בידי רשימה החתומה על-ידו ובה שמות האנשים. ברשימה כתוב: "יש להתיר כניסה של אנשי תנועת 'כך' כלהלן, רק לאחר אישורי", ובהם מר ברוך מרזל.

רבותי, יושב-ראש הכנסת מר שלמה הלל, כחלק מהמלחמה נגד תנועת "כך", כבר ניסה למנוע מהסיעה את הזכות היסודית להציע אי-אמון לממשלה, ורק בזכות הבג"ץ הוא נכשל גם בזה. הוא גם ניסה והצליח, לדאבוננו, להעביר תקנה - - -

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אני מצטערת, חבר הכנסת כהנא, אין פה דיון - - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
גברתי, אני מגיע לזה.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
סליחה, אין פה התדיינות - - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
גברתי היושבת-ראש, תנסי פעם אחת להיות אובייקטיבית. אולי זה קשה לך, אבל בכל זאת.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אבל אם אני מדברת, תפסיק לרגע.

מה שאני רוצה לומר לך הוא, שפה יש דיון על חוק, אין פה התדיינות בפני הכנסת בעניין שנוגע בין הסיעה שלך לבין יושב-ראש הכנסת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
שמעתי. ובכן, מכיוון שכל הנימוק שלי הוא בעניין זה של אותו חוק, שזה חלק -
- -

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
הבינותי, כבר אמרת את שלך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
- - - בסדר, עוד לא גמרתי. ובכן, הוא העביר תקנה לתקנון, לפסול חוק שהוא חושב שהוא גזעני. בתקנה אין שום הגדרה. לדוגמה, הצענו חוק לפסול את המיסיון. הוא פסל את החוק הזה על רקע של גזענות.

רבותי חברי הכנסת, אני מציע להוריד את הסעיף הראשון ולהשאיר את הסעיפים ‎2,
‎3 ו-‎4, הקשורים לביטחונה של הכנסת. לחלופין, אני מציע שהסעיף הראשון לא יוחל על עובד בכיר בסיעה בכנסת. תודה רבה.