• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הדיון על סקירת השר לקליטת העליה על פעולות משרדו (דיון) ב' סיון תשמ"ו (9.6.86)

נאום בעת הדיון על סקירת השר לקליטת העליה על פעולות משרדו (דיון) ב' סיון תשמ"ו (9.6.86)

נאום בעת הדיון על סקירת השר לקליטת העליה על פעולות משרדו (דיון) ב' סיון תשמ"ו (9.6.86)

נאום בעת הדיון על סקירת השר לקליטת העליה על פעולות משרדו (דיון)
ב' סיון תשמ"ו (9.6.86)

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כאשר העלייה לארץ ירדה לשפל חסר תקדים, ובמקביל הירידה מן הארץ משגשגת, לוס-אנג'לס הופכת לחיקוי מוצלח של תל-אביב, ושרפת ההתבוללות, הטמיעה, נישואי התערובת בוערת בעם היהודי - סביר להניח שהשר לקליטת העלייה יקום וינתח לפנינו את סיבות האסון הלאומי, כישלון הציונות. אך שר הקליטה אינו מסוגל להודות בכישלון ובכך הוא מגלה את פשיטת הרגל של משרדו ושל תפיסת עולמו.

היה היו זמנים שכל יהודי הכיר בצור ישראל. בעבר הלא-רחוק למד כל ילד יהודי ב"חדר" את המלים: "כי מי אל מבלעדי השם ומי צור מבלעדי אלוקינו". כאשר קרא את הפסוק: "הביטו אל צור חצבתם" ידע הילד היהודי בדיוק לאן להביט - לאביו שבשמים, "כי ביה השם צור עולמים".

אך הימים חולפים וקם דור אשר לא ידע את צור ישראל האמיתי. קם דור של "ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו". דור שהחליף את צור ישראל - הקדוש ברוך הוא - בשר הקליטה שפרק עול מלכות שמים, שמסמל ביחד עם סיעתו את הפסוק: "טרף נפשו באפו - - - ויעתק צור ממקמו".

כל אדם הוגן, כל יהודי המכיר ולו במעט את המצב יודע שהיום אין עלייה.

דב שילנסקי (הליכוד):
--------------------
אבל יש ירידה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ואם על חוסר העלייה אנו מצטערים - הרי באה מכת הירידה להוסיף עליה.

כל הניסיונות לטשטש את העובדות ולהוציא סטטיסטיקות כוזבות לא יועילו. האמת המרה היא: היהודים יורדים מהארץ במספרים מדהימים. הם בורחים מכאן. צעירים, ותיקים, אקדמאים, אנשי מקצוע, נוטשים את ארץ-ישראל ואת חזון הציונות.

לעג הגורל הוא שהנשק היעיל ביותר של הציונות היום נגד הירידה הפך להיות המכסה של כל מדינה ומדינה המגבילה את כניסתם של זרים אליה. הייתי עכשיו בחוץ-לארץ. לא היתה עיר שלא נתקלתי בה בגדודים של ישראלים. אין עיר אשר אין שם מת. יורדים.

והעיקר - ההתבוללות - כנגע צרעת מתפשטות ההתבוללות והטמיעה ומחסלות מיליונים מאחינו ומאחיותינו. קהילות שלמות באירופה ובמערב נעלמות.

השר צור איננו מוכן להודות שהסיבה העיקרית לאסון הלאומי הזה היא תפיסת העולם שלו, של מפלגתו ושל הקיבוץ שלו. הוא אינו מוכן להתוודות ולצעוק: חטאתי, ידי ויד סיעתי שפכו את הדם הזה. הוא אינו מוכן להודות שה-‎WELTANSCHAUUNG שלו ושל תנועתו ושל הציונות שלו הרסו את העם היהודי מבחינה רעיונית. נטלו מהם את ערכיהם היהודיים, שהם היו החוסן היחיד נגד התבוללות.

חברי הכנסת, השר צור קבל על ההתבוללות, על הטמיעה הגוברת בגולה - אותו שר שאינו מוכן לצעוק כנגד אותה תופעה כאן בארץ, כאשר בנות יהודיות מתחתנות וחיות עם ערבים והמספרים הם כבר בגדר סקנדל ושערורייה. הוא מתלונן, הוא מגנה את התופעה בגולה. איש הקיבוץ, איש השמאל, מוחה על התבוללות?

חברי הכנסת, אני מריח כאן ריח של גזענות. איך קם שר בישראל - במדינה דמוקרטית, שעומדת על הבריקדות נגד הגזענות המסוכנת - ויוצא נגד נישואין של בחור יהודי עם בחורה נאה, אינטליגנטית, בעלת אופי טוב, אך ורק משום שהיא גויה, שיקסל'ה? כך חושב שר בממשלה דמוקרטית? כך חושב איש קיבוץ הומני, מתקדם? כך חושב שר של מדינה שפסלה תשדיר בטלוויזיה על ההתבוללות בטענה שהוא גזעני?

אולי יסביר השר המתקדם, ההומני, לצעיר שבמקרה נולד יהודי - שבדיוק כמו השר אינו שומר שבת, שבדיוק כמו השר אינו מתפלל בבית-כנסת, שבדיוק כמו השר אינו מאמין בדת ישראל, ודווקא משום כך, דווקא משום שאינו רואה שום שוני בינו לבין הגוי והגויה, דווקא משום שהוא שולל את היהדות, יהדות הסרק, לאומניות הסרק, הריקה מכל סיבה לא-גזענית, דווקא משום כך הוא פונה עורף למושג המיושן והגזעני של "יהודי", הוא מעדיף להיות בן-אדם הנשוי לבן-אדם. הוא לא מקרקר בבוסטון, בדנוור, בלונדון, ובאמסטרדם על החשיבות של העם היהודי, כאשר אינו רואה שום סיבה לבנות מחסום בין יהודי לבין גוי, בין אדם לבין אדם.

האמת היא שההתבוללות היא בת זוגו של בלבול המוח של אנשים כמו השר. לשר צור, הדוגל ב"מענה" נגד הגזענות בארץ - אין מענה ולשון לצעיר היהודי השולל את השבטיות והגזענות של הציונות, של חוק השבות, של מדינת היהודים, ומטיף לאוניברסליות, אוניברסליות של אחוות בני אדם באשר הם בני אדם. אין גזען יותר גדול מהשר הזה וסיעתו. אדם שלא מבין - - -

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
מה אתה מדבר? למה לך - - - אתה רואה שאנחנו יושבים ומקשיבים לך. אנחנו צריכים לשמוע דווקא גידופים? אתה רוצה שנצא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתה שואל, אני עונה לך עכשיו. אדוני, אם אתה לא מוכן להקשיב, בבקשה. אלא מה, לך זה כואב.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
נכון.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני יודע למה, כי גם לך אין סיבה. מה תגיד לבחור הזה בבוסטון, מה תגיד אתה, אדוני, כאשר הוא בא ואומר, מה כל ההבל הזה, יהודי, לא-יהודי, מה אתה מדבר על ארץ יהודים, אני בן אדם. מה תגיד לו? לי יש תשובה - הר-סיני, תורה מסיני, הלכה. לי יש סיבה. אז אם זה אמת, זאת סיבה. אם לא אמת, לא אמת. אבל אם כן, זאת סיבה.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
לא על זה אני מעיר לך, זה מותר לך להגיד כרצונך. אבל לגדף שר, זה קשה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני לא מגדף שר. כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה.

היו"ר מ' כהן אבידב:
-------------------
חבר הכנסת כהנא, כתוב "נשיא בעמך לא תאר".

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ב"עושה מעשי עמך" הכתוב מדבר.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
- - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתם, אנשי המערך, לא מסוגלים לשמוע ביקורת. לא מסוגלים, חבל. אני מבקר. אגב, מה שנאמר עלי - איזו חוצפה. באמת, עם כל הכבוד, מהבמה כאן נאמר, כהנא הוא נאצי, הוא פאשיסט. ואתה יושב פה ואומר שאני מגדף.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
כאשר אני מנהל ישיבה אני לא נותן לפגוע בך. אתה יודע את זה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
לא כאשר אתה מנהל ישיבה. כאשר אתה יושב שם, אתה לא מבקר את הנואם.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
אין לי זכות, אין לי רשות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בדיוק כפי שאתה עושה עכשיו.

הציונות קוצרת היום את מה שזרעה, אוכלת את פרי באושיה. הציונות שפסלה את היהדות התחילה לגסוס ברגע שנולדה. בהתחלה השמידו את הבנים האירופים. אחר כך חיסלו עדות שלמות מארצות ערב. לקחו בנים ובנות ואמרו להם, שאבא הוא פרימיטיבי ואמא היא פרימיטיבית. לקחו מהם ערכים של אלפי שנים, של מוסר, של כבוד המשפחה, של כיבוד אב ואם, של הבנה שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, ונתנו להם את הערכים של דיזנגוף. ואם הערכים של בני-אדם הם כסף ועוד כסף וכסף, ואם אין כסף, או שהוא גונב או שהוא נוסע ללוס-אנג'לס.

רבותי, יש הרבה סיבות לירידה והרבה סיבות לחוסר העלייה. אבל הסיבה העיקרית היא חוסר החינוך לערכים יהודיים. קשה לחיות כאן בארץ, מאוד קשה, ותמיד יהיה קשה יותר, תמיד, בין שתהיה פה הממשלה של שמעון פרס ובין שתהיה ממשלה של שמיר. יהיה פה תמיד הרבה יותר קשה מבניו-יורק. אם כן - למה לצעיר לעבור שלוש שנים של צבא ומילואים ומסים ומלחמות, למה לו כל זה, אלא אם כן הוא מבין שאנחנו עם מיוחד, עם נבחר, עם סגולה ועם קדוש. אז אולי, אולי, אז אולי הוא יישאר כאן. אז אולי הוא יבין שאין כמו העם הזה והארץ הזאת.

רבותי, אני לא שש לקום כאן ולהוכיח. אבל אני אומר שוב, שכל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה. בעזרת השם, אם אנחנו נהיה מוכנים להקים פה ארץ סגולה, אז יהודים יעלו ארצה ויישארו כאן.