• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הדיון על צירוף שני שרים לממשלה. - שמחה במיתתן של רשעים. א' אייר תשמ"ח (18.4.88)

נאום בעת הדיון על צירוף שני שרים לממשלה. - שמחה במיתתן של רשעים. א' אייר תשמ"ח (18.4.88)

נאום בעת הדיון על צירוף שני שרים לממשלה. - שמחה במיתתן של רשעים. א' אייר תשמ"ח (18.4.88)

נאום בעת הדיון על צירוף שני שרים לממשלה. - שמחה במיתתן של רשעים.
א' אייר תשמ"ח (18.4.88)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה אמרו חז"ל? "מיתתם של רשעים, הנאה להם והנאה לעולם". ובכן, ביום הנאה זה, ביום-טוב הזה לישראל, שבו אנו חוגגים בקול ששון וקול שמחה את מיתתו של אבו-ג'יהאד, יימח שמו וזכרו, לפני שנתעסק בנושא השולי של שני אנשים המצטרפים לממשלה שולית, חובה עלינו לסמן את היום-טוב הזה בכמה דברי קדושה ויהדות.

ראשית, לכל אלה שביצעו את המצווה הרבה והקדושה של "וביערת הרע מקרבך", שחיסלו את הרוצח הנבזי אבו-ג'יהאד, יימח שמו וזכרו, ובכך נקמו את נקמתם של יהודים חפים מפשע, אנשים, נשים וטף, שנרצחו על-ידו ובפקודתו, אנשים שקידשו את שם השם וישראל - יישר כוחכם, תחזקנה ידיכם, לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל.

כתשובה על דברי הבלע וההבל וההתייוונות ששמענו כאן, כך אמרו חז"ל: כל זמן שרשעים שולטים בעולם, כביכול, אין הקדוש-ברוך-הוא יושב על כיסאו. מתי יושב? כשנאמר: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו.

וכך אמרו חז"ל: ללמדך שכל השופך דמם של רשעים, כאילו הקריב קורבן. וכך אמרו חז"ל: צרור את המדיינים, למה? כי צוררים הם לכם. אם בא להורגך, השכם להורגו, ואפילו לתוניס. את זה אני הוספתי משלי. כי תצא למלחמה על אויביך - מה הוא על אויביך? ענה הקדוש-ברוך-הוא: בוא עליהם כאויבים ולא כאוהבים. כשם שאינם מרחמים עליכם, כך אתם לא תרחמו עליהם.

וכך אמרו חז"ל: נקום נקמת בני ישראל, להודיע שבחם של צדיקים שאין נפטרים מן העולם עד שהם מנקמים נקמת ישראל שהיא נקמת מי שאמר והיה העולם.

ולכל אלה שאומרים: אבל כתוב "בנפול אויבך אל תשמח" - כל הבורים והריקים ועמי הארץ - נצטט מהתלמוד פירוש על "בנפול אויבך": כאשר המן הגיע למרדכי עם הסוס של המלך להוליך אותו על הסוס ולצעוק ולהכריז "ככה ייעשה" וכו", אמר לו המן למרדכי: עלה על הסוס. אמר לו מרדכי: אני צם כבר שלושה ימים, חלש אני. התכופף המן ואמר לו: עלה עלי ומשם על הסוס. כשהתכופף, בעט בו מרדכי. אמר לו המן: והלוא כתוב אצלכם "בנפול אויבך אל תשמח", אמר לו מרדכי: זה מדובר בישראל, אבל לגביכם כתוב: ואתם, ואתה, על במותימו תדרוכו.

רבותי, אלה דברי היהדות הבאים כתשובה מוחצת על דברי ההבל והתועבה ששמענו כאן מהעלוב שבמילואים, שקרא להסתה ולמרד נגד צה"ל.

מן הראוי היה היום להרים כוסית בבית הזה, כוסית של ברכה לציון היום הגדול של נקמת השם ועמו באויביהם. מן הראוי היה לשתות עד שלא ידע בין אבו-ג'יהאד לאבו-גוש. אבו-ג'יהאד נהרג, כן יאבדו כל אויביך השם.
(חבר הכנסת מ' כהנא מניף כוסית ריקה.)

אין כאן שתייה, אבל, מכל מקום, לחיים-לחיים, ליהודים, ולמוות-למוות לאבו-ג'יהאד.