נאום בעת הדיון - שיפור הוראת התנ"ך י"ט שבט תשמ"ז (18.2.87)

נאום בעת הדיון - שיפור הוראת התנ"ך י"ט שבט תשמ"ז (18.2.87)

נאום בעת הדיון - שיפור הוראת התנ"ך
 י"ט שבט תשמ"ז (18.2.87)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי את דבריו הטובים והנעימים של חבר הכנסת שאקי, וודאי וודאי יש מידה רבה של הסכמה ביני לבינו. אך ידידי, חבר הכנסת שאקי, האמת המרה היא, כי עצם לימוד התנ"ך היום בבתי-ספר חילוניים טומן בחיקו אסון ונזק שלא ניתן לתקנו, כל זמן שהמורה, המחנך, זה שמעביר את השיעור, הוא אדם שאינו מאמין, אדם שלא מבסס את השיעור על דברי חז"ל, על הפוסקים ועל המפרשים הקדושים.

ללא מחנך דתי ומאמין, התנ"ך נשאר לגבי הצבר הממוצע, הלא-דתי, ספר אכזרי, פרימיטיבי, שבטי, ולדאבוננו גזעני. יהושע ואבותינו הופכים לצבא כיבוש, למבצעי ג'נוסייד. שמואל ועמלק גורמים לבחילה בקרב הצעיר החילוני הבור, וכהנה וכהנה.

ובכן, חברי הכנסת, עדיף לבטל את לימוד התנ"ך בבתי-הספר הלא-דתיים, כדי שהנוער לא יקבל רושם מוטעה, מזויף, מעוות, אנטי-יהודי. עדיף שהנער ידע שלא למד תנ"ך, ושיש לחפשו אצל רבנים המאמינים בתורה שבכתב ובתורה שבעל-פה, יהודים שמבינים כי ספר התנ"ך ללא דברי חז"ל הינו גוף בלי נשמה.

ברור שהפתרון המקסימלי, הטוב ביותר, הוא קביעת כלל, שכל מורה לתנ"ך חייב להיות יהודי דתי, ירא שמים. אבל בנסיבות של היום, עם משרד חינוך שדוגל, לדאבוני, במפגשים בין יהודים לערבים, שהם פתח לטמיעה, להתבוללות, ושהם לוחמים מעל הבריקדות נגד הטפה ליהדות ולמצוות - לפתרון זה אין סיכוי.

אי-לכך, משום שאני רואה שכך נלמד היום התנ"ך, אני מציע להוריד את ההצעה מסדר-היום.