• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הודעת הממשלה על מינויים של שרים חוק שירותי הדת היהודיים כסלו תשמ"ה (24.12.84)

נאום בעת הודעת הממשלה על מינויים של שרים חוק שירותי הדת היהודיים כסלו תשמ"ה (24.12.84)

נאום בעת הודעת הממשלה על מינויים של שרים חוק שירותי הדת היהודיים כסלו תשמ"ה (24.12.84)

נאום בעת הודעת הממשלה על מינויים של שרים חוק שירותי הדת היהודיים
כסלו תשמ"ה (24.12.84)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, למעשה, לא חשבתי לדבר היום, כי אינני שש לממשלה הזאת ולא באתי להגן עליה. היא אומללה, היא צמד-חמד שלא יחזיק מעמד. ומכל מקום, ברוך שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה, לקדש שם שמים היום ולנסות לתקן את החירופים והגידופים ששמענו היום מצד עוכרי ישראל למיניהם, היושבים בכנסת הזאת.
ההתקפות היום לא היו נגד ש"ס, כי אם נגד ש"ס ופוסקים. התקפות אלה היו נגד היהדות, מצד עוכרי ישראל, ששונאים בתוך תוכם את כל המושג של יהודים ושל יהדות.
חז"ל אמרו במסכת פסחים: "גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים משנאה ששונאים עכו"ם את ישראל, ונשותיהם - שולמית אלוני - יותר מהם".

השר י' בורג:
------------
זה כבר לא במסכת פסחים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
שולמית אלוני איננה במסכת פסחים, ברוך ה'. לא מערבים חמץ ב"פסחים".

יתר על כן, אמר רבי עקיבא - "כשהייתי עם הארץ אמרתי: מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו: רבי, אמור כ'כלב'. חמור? די כ'כלב'. אמר להם:
זה החמור נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם".

חברי הכנסת, אנו עדים היום להתקפה של שנאה ושטנה שלוחת רסן מצד עמי הארץ, בורים וריקים בתורה וביהדות, המתיימרים להיות חמורים. אומרים שכהנא מתפרץ כאשר הוא מגנה ומכנה את המתייוונים "כלבים". זה לא נכון: חמורים הם המתאווים לנשוך ולשבור את עצמותיהם של תלמידי חכמים בדרך למטרתם האמיתית - השמצה, השמדה ומחיקת היהדות. זאת היא בשבילם תכלית שנאתם, מקור החושך והאפלה. מטרתם לבערה מן הארץ.
ה"שרידיזם" וה"שולייזם" משתוללים עם כל השנאה העצמית, המחלה הנפשית והרוחנית שהם מסמלים.

אמר דוד המלך בתהילים: "אמר נבל בלבו אין אלהים. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב". בכנסת הזאת יושבים האויבים האמיתיים של העם היהודי אשר, שוב, כדברי דוד המלך: "ענקתמו גאוה", "יצא מחלב עינמו", "שתו בשמים פיהם", "ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון".

אם פנינו היום מול האויב הערבי, דעו כי האויב האמיתי שיביא, חס ושלום, לחורבן המדינה הזאת הוא ה"שרידיזם", ה"שולייזם", ההתייוונות וההתגויות, הכפירה והאפיקורסות של יהודים שאותם כינו חז"ל, ובצדק, "שונאיהם של ישראל".

כמה נכון העיתוי הזה, כמה מתאימה ההתנגשות הזאת היום בין שונאיהם של ישראל לבין קודשי וקדושי ישראל, כי הרי אנו עומדים היום בעיצומו של חג החנוכה, שמאבקו העיקרי היה לא ביוונים כי אם בעוכרי ישראל, ה"שרידים" דאז, המתייוונים, שרצו להפוך את עם ישראל מעם קדוש ונבחר, מממלכת כוהנים וגוי קדוש, לעם ככל העמים.
המלחמה הזאת לא נסתיימה. מי שממשיך את דרכם של המתייוונים הארורים יושב כאן לפני, השריד הזה. שרידי המתייוונים עדיין בפנינו.

ההתייוונות חזרה לתחייה. היא מורידה את החומות שמפרידות לא רק בין היהודים לבין הגויים, כי אם בין היהדות לבין הגויות.

מרדכי בר-און (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------------
אולי די כבר עם הטמטום הזה? מספיק.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בר-און, תיהנה מהגוי, החתן שלך.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
הורד אותו.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
שקט.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
הורד אותו כבר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
שתוק שריד, שתוק מנוול.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
הורד אותו מהדוכן בגלל המלה הזאת, הורד אותו.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתה לא תגיד, אתה לא תגיד. שריד, אני אוריד אותך מהכנסת.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
שב, אינני יודע למה. כשאני אמצא למה, אוריד אותו.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
אתה לא שמעת.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
שב.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
טרוריסט שמאלני, טרוריסט שמאלני.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
לא שמעתי שום דבר שבגללו צריך להוריד אותו.

שבח וייס (המערך):
-----------------
אי-אפשר שאדם יבוא וינבל את פיו.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
- - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
שתוק, שתוק כבר.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
סיים מה שרצית לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
קמו כאן חברי הכנסת והתלוננו על הסתירה בין החוק לבין ההלכה. ובכן, זה לב הבעיה, על זה לחמו המכבים, על זה לוחמים אנחנו, על ההגדרה של העם היהודי: מי אנחנו, למה זה אנחנו, מי הוא העם היהודי - עם ככל העמים, או ממלכת כוהנים וגוי קדוש? "כי עם קדוש אתה לה' אלהיך בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה." זה הייחוד. זה המבדיל.

"קדשים תהיו", קדושים ומקודשים, פרושים מעמי הארץ ומשיקוציהם. אלה דברי חז"ל. וזה המאבק. אז אם, ברוך ה' - - -

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
אתה חיללת - - -

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת נחמיאס, תן לחבר הכנסת כהנא לסיים.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
כך אין מתבטאים.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
תן לסיים ואל תאריך.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
- - -

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת נחמיאס, אין כל תחליף לדבר הזה. זמנך כבר עבר, חבר הכנסת כהנא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הזמן כבר עבר?

היו"ר א' שוסטק:
---------------
כן. הזמן כבר עבר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הם מדברים רבע שעה, עם כל הכבוד.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אל תעשה אתי בירורים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני גומר.

אם, בעזרת ה', יש היום מועמד לשר הפנים, יהודי, תלמיד חכם, יהודי שלפניו ערכים של עם ישראל - קם אחד ואומר: הרי אין לו ניסיון. וכי כל שרי ישראל היו בעלי ניסיון? פתאום הפכנו לאקספרטים, למומחים. יהיה לו מנכ"ל שיש לו ניסיון.
יהיו לו טכנוקרטים עם ניסיון. ברוך ה', שיש לנו שר עם ניסיון, המתפלל שלוש פעמים ביום.

אני מאחל לשרים שנות חיים, שנים שבהן תעבדו למען העם היהודי ותורת ישראל.