• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טיפול הורמונלי לדכוי הייצר המיני של עבריין מין כסלו תשמ"ה (12.12.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טיפול הורמונלי לדכוי הייצר המיני של עבריין מין כסלו תשמ"ה (12.12.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טיפול הורמונלי לדכוי הייצר המיני של עבריין מין כסלו תשמ"ה (12.12.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טיפול הורמונלי לדכוי הייצר המיני של עבריין מין
כסלו תשמ"ה (12.12.84)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מתן טיפול הורמונלי לדיכוי היצר המיני של עבריין מין - בהחלט, כן. אבל מי ייתן סוף סוף טיפול הורמונלי לדיכוי היצר הלאומיני של העבריין הערבי הלאומיני?

שולמית אלוני (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------------
אדוני היושב-ראש, לפי החלטת הכנסת צריך להפסיק השמצות גזעניות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הו, פתאום, פתאום. אבל יש לי זכות אזרח.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
אדוני היושב-ראש, אינך יכול להרשות לו.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקש שתחזור בך מהביטוי "הלאומני".

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אבל זה ביטוי נכון וצודק. האם אחזור בי מהאמת? ממה אתם מפחדים?

מרדכי בר-און (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------------
אנחנו לא פוחדים, אנחנו מקבלים גועל נפש.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זה לא יפה מצדך.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת כהנא, אתה מתבקש לחזור בך מהביטוי "הלאומני", וזאת - על-פי החלטה של ועדת הכנסת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ביטוי זה הוא הרכב של לאומני ומיני - לאומיני. מה רע בזה?

שולמית אלוני (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------------
אדוני היושב-ראש, סגור לו את המיקרופון.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני אסיר את המלה הערבי. דיכוי היצר הלאומיני של העבריין. המבין יבין. אני מסיר את המלה הערבי.

לפני שבוע עמדתי כאן וזעקתי: איה הדס קדמי? ידעתי, ידעתי. ובכן, היום כבר אין צורך לזעוק "איה הדס קדמי", כי כל העם חגרו שק ומתאבלים, לאחר ששנמצאה גופתה.


מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זאת הצרה. היום יש ב"קיבוץ הארצי" כמה אנשים החושבים, שאולי כהנא באמת צדק. יש כמה שפויים.

מרדכי בר-און (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------------
הצרה היא אתה.

שבח וייס (המערך):
-----------------
אדוני היושב-ראש, אתה צריך לזרוק אותו מהדוכן.

שולמית אלוני (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
-------------------------------------------
מה זה? המשטרה לא גילתה שום דבר - - -

היו"ר א' שוסטק:
---------------
על מה מדובר? הוא חזר מהביטוי ערבי.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
מה זאת אומרת על מה? תקשיב.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
על מה? הוא חזר בו מהביטוי "ערבי".

שבח וייס (המערך):
-----------------
- - - הוא עושה צחוק מאתנו.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
הוא עובר הלאה, אתה לא שומע, אדוני היושב-ראש.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
האם הוא חזר על זה שוב? אני לא שמעתי.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
לא נשאר ממך שריד. שריד כבר לא נשאר ממך.

שבח וייס (המערך):
-----------------
- - - הוא לא צריך ללכת לשום מקום. הוא עושה את זה כאן.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקש ממך לחזור בך מכל אותם ביטויים שיש בהם - - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אילו ביטויים?

פנחס גולדשטיין (הליכוד):
------------------------
הוא חזר בו.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
איזה ביטוי?

בעוד כמה שעות נדע איפה נמצאת הדס קדמי: בקבר טרי. עוד קבר. עוד תחנה סופית של יהודייה צעירה, חיילת שלא נפלה בחזית, כי אם בעיר הדמים חיפה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בדיוק, בדיוק. הם פיקחים.

את דם אחי אנוכי מבקש, את דם אחי שנרצחו בדם קר בידי ערבים. אלא בידי מי, סינים?

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אינך יכול לומר זאת, כי העניין הזה עדיין לא ברור.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
את דם אחי אנוכי מבקש, ואני מצטט את - - -

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקש ממך שלא להתחכם.

אלעזר גרנות (מפ"ם):
-------------------
אתה לא מבקש שום דבר - - -


מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתם עוכרי ישראל. כאשר אוטובוס ערבי נפגע, אתה קמת ככה. עוכר ישראל שריד, מתייוון וגוי. שונא ישראל.

חיים רמון (המערך):
------------------
תוריד אותו מהבמה.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת מאיר כהנא, אתה לא יכול להמשיך עוד. אני מצטער מאוד.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
למה לא?

היו"ר א' שוסטק:
---------------
מפני שעברת את גבול המותר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
מה אסור פה? מה אסור ומה מותר?

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אתה אמרת עכשיו דבר שיש בו משום - - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ביקשתי לתת את הכבוד האחרון להדס קדמי.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
שרץ.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
שונא ישראל, מתייוון, שתוק, מתייוון, שריד.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
חבר הכנסת כהנא, רגע אחד. אני מבקש ממך לרדת מהבמה, במקום שיצטרכו להוריד אותך מהבמה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני, היהודי הזה הוא אש"פיסט.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
אין לך רשות להמשיך לומר אפילו מלה אחת. בבקשה לרדת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אינני מוכן.

היו"ר א' שוסטק:
---------------
בבקשה לרדת. אם לא תרד, יורידו אותך. אני מבקש ממך לרדת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
יורידו אותי. אבל שריד, אין עסק לך פה עם מפד"ל.

יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
----------------------------------------
רד.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
עוכר ישראל. נטפל גם בך.