• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טמיעה והתבוללות בקרב היהודים במדינת ישראל אדר תשמ"ה (6.3.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טמיעה והתבוללות בקרב היהודים במדינת ישראל אדר תשמ"ה (6.3.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טמיעה והתבוללות בקרב היהודים במדינת ישראל אדר תשמ"ה (6.3.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טמיעה והתבוללות בקרב היהודים במדינת ישראל
אדר תשמ"ה (6.3.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קיומו של עם ישראל, הסיבה להיותו עם נפרד ומיוחד מבוססים על היותו נבדל, על ייחודו. אם לאו, אין טעם שיתקיים כעם המתעקש ותובע זהות מיוחדת ונפרדת. אדרבא, מי שמתגאה בעם שהוא נפרד ועל-ידי כך מקים מחסום בינו לבין הלא-יהודים בלא סיבה ובלא טעם הגיוני, אינו אלא גזען שפל ואוויל.

"והייתם לי קדשים כי קדוש אני ה' ואבדל אתכם מן העמים להיות לי". בהבדלה זו התורה הקדושה נתנה את הטון, וכל מוצאי-שבת היהודי חוזר על כך, מרים את הכוס ומכריז: "המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים" - לא מיזוג, לא אינטגרציה, לא תערובת, כי אם הבדלה, כיאה לגוי קדוש.

יש בוודאי סיבה לקיומו של עם נפרד ומיוחד בשם "ישראל": "בנים אתם לה' אלקיכם", "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך בך בחר ה' אלקיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה".

חברי הכנסת, זה הייעוד, התפקיד וסיבת הקיום של העם היהודי. ואם כן, דעו: "נבלה עשה בישראל" - נבלה וזימה, טמיעה וטומאה, הרס הקדושה והשמדת הנשמה היהודית, ואפילו חיסולו הממשי של חלק מעמנו. ונגד חילול השם הזה, הנעשה היום במדינת ישראל, באתי לזעוק, לתבוע את עלבונו של עם קדוש וסגולה שהופך, במדינת ישראל, על-ידי ממשלת ישראל, לעם שפל ומתבולל. ואין פוצה פה ואין מוכיח ומוחה, והשתיקה המחפירה והרועמת בספר נכתבה.

יושב-ראש מחלקת עליית הנוער, אורי גורדון, התריע לפני זמן מה על שואה רוחנית צפויה. למי? - ליהודי הגולה. הנשיא הדגול, מר הרצוג, בכנס מיוחד על בעיות החינוך היהודי שנערך אשתקד בירושלים יצא אף הוא בקולות וברקים, בקול קורא למלחמה נגד ההתבוללות והטמיעה. איפה? - בגולה. חברי הכנסת, ככה זה עם כולם.
מנהיגי המדינה, באומץ לב למופת, מתריעים השכם והערב על סכנת הטמיעה בגולה. אך כמה רועמת השתיקה המוחלטת לגבי אותה טומאה, אותו סרטן המתפשט היום במדינת ישראל.
הגדיל לעשות נשיא המדינה. בי"ג בתשרי התשמ"ה כתבתי לנשיא, בנו של הרב הראשי לשעבר, זכר צדיק לברכה, וביקשתי ממנו להיפגש אתי, כדי שנדון בנגע של טמיעה והתבוללות, פה, במדינת ישראל. בכ"ו בחשוון קיבלתי מכתב תשובה ממזכירו האישי, ובו נאמר: "אין הנשיא סבור כי סכנה דומה מרחפת על היהודים בישראל". ובכן, הוא אמר שאין טעם להיפגש.

נאמר בתורה: "אשר נשיא יחטא", ומעיר רש"י: "אשר נשיא" - לשון "אשרי". אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר שמתחרט על זדונותיו.

אין הנשיא סבור, כי סכנה דומה מרחפת על היהודים בישראל. שומו שמים, וכי צריכה להיות סכנה דומה במספרים? וכי לא די שכאן בארץ מתפשט סרטן הטמיעה עד אשר אין שכונה שאין בה מת? איפה חי הנשיא? יצא ממשכנו, יראה בצער העם, ויתחרט על זדונותיו.

אין סכנה. אלה הם ילדי מרים. (חבר הכנסת מ' כהנא מראה לחברי הכנסת תצלום.)
מרים היא יהודייה הנשואה לערבי מבקעה, במשולש. בכפרים הערביים בישראל ובערים בישראל נמצאות אלפי יהודיות הנשואות לערבים. הן ילדו ילדים יהודים, שהם למעשה שונאי ישראל, ערבים; הם בעד אש"ף. אלה יהודיות שטימאו את נשמותיהן, כדברי התנ"ך: "לא נבדלו העם והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות". בטייבה לבדה יש יותר מעשר יהודיות הנשואות לערבים. בנות הכפר, נחמה - שם המשפחה חג' יחיה מרעי. היא גרה באותו כפר, בטייבה, שהכנסת הזאת מנעה ממני להגיע אליו, כדי לפרסם את התועבה הנעשית בישראל. "אין סכנה" - "אשר נשיא יחטא". אין סכנה.

אילת היא עיר מקלט לזוגות מעורבים. אילת הפכה באחרונה מקום מפלט לעשרות משפחות, נשים יהודיות וגברים ערבים. "אין סכנה" - "אשר נשיא יחטא". הרב הראשי של עכו מדבר, ולדעתו הבעיה של נישואי התערובת הפכה לבעיה לאומית וחברתית, שיש לתת היום את הדעת עליה, כי מחר יהיה מאוחר. מחר יהיה מאוחר.

ומי מדבר רק על הנשואות לערבים? באתי לתבוע גם את עלבונו של עם ישראל על רבבות בנותיו הקדושות, החיות עם ערבים, אשר הפכו לזונות למענם, אשר חזרו על חטאות אבותיהן. כמו שהתריע הנביא מלאכי: "כי חלל יהודה קודש ה' אשר אהב, ובעל בת אל נכר". "אין סכנה".

העיתון "שבע" בבאר-שבע כותב על שתי קטינות יהודיות, שעובדות כזונות בעזה וביפו. אלה שתיים מני מאות.

(מראה לחברי הכנסת צילום של העיתון.)

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אולי לא תשתמש עוד במלה הזאת? ברשותך, עשה זאת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
איזו מלה?

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אינני רוצה לחזור עליה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
סליחה, אינני מבין.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
בכינוי שאתה מכנה את הנערות ואת הנשים. אמור מלה אחרת.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני, יש כאן עניין של אמת - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אלה בכל זאת בנות ישראל.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
- - והיא מרה. נכון מאוד, ומשום כך אני אומר את זה, כי לי זה כואב בדיוק כמו לך.

ואם קום יקום אחד למחות ולקדש שם שמים, מייד מתקוממים כל שרצי השמאל, המתגויים והמתייוונים, המכוערים, שונאי הדת ושונאי העם וצורחים: גזענות! נאצי! זה האבסורד, הטירוף והטרגדיה. במקום להעביר קורס חובה בכל בית-ספר, שיסביר את סכנת הטמיעה עם הגויים; במקום לנסות להחדיר בילדים שלנו את ערכי ההפרדה, ההבדלה והקדושה, ממשלות היהודים וממשלה זו מכוונת את ילדי ישראל בדיוק בדרך ההפוכה.

ביום שני ביקרתי בשדרות. לפני חודש ימים, לפי תוכנית של משרד החינוך, ‎20 תלמידים יהודים, כולם מבתים מסורתיים, ערכו ביקור בן ארבעה ימים בכפר טייבה למטרת דו-קיום. רבותי, אינכם מבינים מהי התוצאה. התוצאה היא פרצה, פתח להתבוללות. זו תוכנית מכוונת של משרד החינוך, יוזמה, מזימה להרוס את הסייגים, את הגדרות ואת המחסומים שבין עם ישראל הקדוש והמיוחד לבין הגויים, וכמובן לשם דו-קיום ודמוקרטיה.

לפני חוזר שהוציא משרד החינוך ביום ד' בסיוון התשמ"ב ובו כתוב שמשרד החינוך והתרבות מעודד מפגשים של תלמידים יהודים וערבים, שמטרתם לסייע להכרה הדדית."המשרד רואה בהם חלק חשוב בחינוך החברתי בכל הגילים ובייחוד בגיל ההתבגרות. חשוב שלא יהיה מפגש יחיד, אלא כמה מפגשי גומלין, כדי להבטיח את השגת המטרות".
אילו מטרות? - התבוללות.

ישבתי עם יהודי פשוט, יהוד מבוגר מבית-שמש, שעלה לארץ ממרוקו, והוא אמר לי:הרב כהנא, יש לי שתי בנות, שתיהן נשואות לערבים, ואחת מהן גרה בכפר טייבה. והוא הוסיף: כשהייתי במרוקו, האם חלמתי בחלום השחור ביותר שלי, שבתי תצא עם ערבי בארץ הקודש? חברי הכנסת, אנחנו נצטרך סוף סוף להחליט אם ברצוננו להיות עם יהודי מיוחד ונבחר, או בני אנוש אוניברסליים, בלי שום סיבה להיבדל מכל שאר בני אנוש. אם אכן נבחר בדרך השנייה, אין מקום להתלונן ולהתריע נגד יהודים בחוץ-לארץ, שאינם רוצים להיות שבטיים, החפצים ללכת אחרי בחירי לבם ולהיות סתם בני אדם, וברור שלא לעלות ארצה. אם כן, הגיע הזמן להפסיק את ההבל הזה ששמו ציונות. יש לתת ליהודי בגולה להיעלם בשקט ובשלום. דעו, שכך גם תשקע שמשה של מדינת היהודים והכול בשם ההתקדמות, הדמוקרטיה והדו-קיום.

אבל, אם יש חשיבות לקיומו של עם יהודי; אם חובה על כל ילד לקום כל בוקר ולהצהיר, אשרינו, מה טוב חלקנו - אזי צריכים אתם, חברי הכנסת, וצריכה המדינה לשאול: למה? מה ביני לבין כל השאר? איזו תשובה מצויה בפי לילד היהודי בישראל השואל אותי "למה שלא אתחתן עם לא-יהודי"? איך אוכל להבטיח שיקום דור של צברים המבין את חשיבותו של המושג "יהודי" ואת חובתו להמשיך לקיים את שרשרת הדורות?

והתשובה: "סור מרע ועשה טוב". ראשית כול, סור מרע: שימו קץ לתוכניות ההרס של משרד החינוך, תוכניות המתיימרות להביא לדו-קיום, אך המובילות אותנו להשמדת נשמתו של עם ישראל. אני קורא לכם להיות סרבנים; לסרב להקצות כסף למשרד החינוך לכל פרויקט המעודד תערובת של יהודים ולא-יהודים; לשים קץ לקייטנות מעורבות, לביקורים בכפרים ערביים, ללימודים משותפים. הפרדה, הבדלה: "כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעולם ועד"

"סור מרע ועשה טוב" - שינוי מהותי בחינוך בישראל, חינוך יהודי שמטרתו להפוך את ה"ישראלי" ליהודי הגר בארץ-ישראל. יש להעביר קורס חובה לכל תלמיד יהודי נגד התבוללות, טמיעה ונישואי תערובת, כשם שיש היום קורס חובה נגד כהנא. על קורס כזה להדגיש את ההדר והתפארת במושג "יהודי", ואת החובה ללמוד את היהדות ולהמשיך את קיומו של העם היהודי כעם נפרד ונבדל, נבחר וסגולה, קדוש ומרומם.

וברגע זה אני פונה אל שר החינוך בבקשה אישית. אתה, אדוני השר, הבא מעדה עם עבר שהוא לשם ולתפארת, אשר שמרה בקנאות על גחלת היהדות - איך תוכל לתת יד לתוכניות המיועדות לחסל את כל מה שאבותיך-אבותינו הקימו? אנא, אל תדחני בקש, ואל תגיד לי שאין סכנה, שאני מגזים, שהתוכניות האלו לא תובלנה להתבוללות ולטמיעה.

אדוני השר, אם בארצות-הברית או בקנדה או באנגליה היתה הקהילה היהודית מכינה תוכניות כגון אלו של משרד החינוך ומפעילה אותן, היו היהודים מתקוממים וזורקים מכיסאותיהם את היוזמים. הם היו יודעים שתוכניות כגון אלו מהוות מוות רוחני לקהילה היהודית.

אדוני השר, אילו היה הסבא ז"ל עומד כאן לפניך - מה היה אומר? חשוב היטב אדוני השר, כי על מצפונך התוצאות, "למוות תוצאות".

חברי הכנסת, אני מציע להעביר את הנושא לדיון במליאה וה' יצליח דרכנו.