• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום בענין לחץ רבני נגד שרות בנות בצה"ל שבט תשמ"ה (20.2.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין לחץ רבני נגד שרות בנות בצה"ל שבט תשמ"ה (20.2.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין לחץ רבני נגד שרות בנות בצה"ל שבט תשמ"ה (20.2.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין לחץ רבני נגד שרות בנות בצה"ל
שבט תשמ"ה (20.2.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני עומד כאן לתבוע את עלבונם של הרבנים. אני רואה פה מסע ארצי שטני מצד המחנה השמאלני. אין יום, אין שטח ואין תחום שלא שומעים ברדיו, וקוראים בעיתונים על איבה ושנאה ושטנה כלפי הרבנים והיהדות. והיום זה חלק מזה.

ובכן, באתי לכאן לתבוע את עלבונה של היהדות מאשה ומחברת הכנסת, שהיא מהפלג, ממחנה המתייוונים שכבר הצליחו להרוס את ילדיהם, את בנותיהם, ולא ישקטו, לא יתנו שינה לעיניהם ותנומה לעפעפיהם עד שיהרסו גם את הבנות הדתיות.

ראשית כול, אני רוצה לומר: אני משרת בצה"ל, בני משרת בצה"ל, חתני משרת בצה"ל. אני ציוני, ואני גאה בזה. בנותי שירתו במסגרת השירות הלאומי, אחת בקריית-גת והשנייה באבן-שמואל.

ובכן, זאת ההקדמה. זה הרקע.

עכשיו, מדברים פה על לחץ מצד הרבנים. לחץ? המשימה והתפקיד של כל רב הם להדריך, לחנך להלכה, לתורה. ההלכה היא פסוקה. בת ישראל, ולא רק בת שהיא דתייה, כל בת ישראל אסור לה להתגייס לצה"ל. פסוק: "ומלאו את הארץ וכבשה". דרך גבר -
לכבוש, ואין דרכה של אשה לכבוש. זו הלכה פסוקה, לית מאן דפליג. אז מה אתה רוצה מהם? שהם לא יבואו? לא יחנכו? זה לחץ? זה חינוך.

אוי ואבוי לנו שיש מנהל מסוים, של בית-הספר צייטלין, שאומר: זו האישיות של המנהל. אוי ואבוי לנו. מנהל שהוא דתי חייב לציית לרבנים. הקימו את החלק הזה, את המחלקה הזאת - ממלכתי-דתי - כדי לחנך את הבת לדת, להלכה.

אני משרת בצה"ל. אל תספרו לי מה הולך בצה"ל עם הבנות. אל תספרו לי. אני לא חי במגדל שן. אני לא חי באיזה "כולל". אני שירתתי ומשרת במילואים. צבא הפלה לישראל - זה לא שלי לא שלי זה מהביטאון "עולם האשה". צבא הפלה לישראל - ‎4000 הפלות כל שנה בצה"ל.

ובכן, מגיעות בנות דתיות ממושבים, ממקומות כאלה ששם הן חיו שנים במסגרת של דת וצניעות. פתאום הן מגיעות לצה"ל. יושב שם הקצין ועל-פיו יישק כל דבר. ובכן, אם היא רוצה חופשה בסוף השבוע, יש לא מעט כאלה שאומרים: בבקשה, אבל ראשית כול בואי נשב ונשוחח על זה.

נכון שיש בנות ויש בנות. אין ספק שגם בלי רמזור לא כל ילד יידרס. אבל הרמזור מונע.

ובכן, אני אבקש להפסיק את ההשמצות על הרבנים ולהסיר את ההצעה הזאת מסדר-היום.