• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום בענין סכנת הקצנה בקרב הנוער תמוז תשמ"ה (26.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין סכנת הקצנה בקרב הנוער תמוז תשמ"ה (26.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין סכנת הקצנה בקרב הנוער תמוז תשמ"ה (26.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין סכנת הקצנה בקרב הנוער
תמוז תשמ"ה (26.6.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, עולה לכאן חבר הכנסת הראל, בוער כהר-שרפה, גועש כהר-געש, וכהר-פרצים מתפרץ: סכנת הקצנה בקרב הנוער. בטוח אני שאילו היו מעניקים פרס נובל על חוצפה - היה הוא זוכה בו פה אחד.

ההר הזה, השמאלני הזה, בן למפלגה ולאידיאולוגיה שהרסו את הנוער היהודי בישראל, עולה לכאן ומיילל על הסכנה האורבת לנוער שהוא וסיעתו החריבו. ההר הזה, הר-המשחית, ההר שאינו אלא עמק-עכור, שעוכר את ישראל, זה שאין לו לא הר ולא גיא, כי גוי ככל הגויים, שהבאיש את אבותיו כאשר הצביע כאן בעד החזיר, הוא רוצה להציל את הנוער מהקצנה.

ועד אשר קמה הסכנה הזאת, הר-פרצים, באיזו תמונה של גן-עדן חברתי ותרבותי הצטיירה המדינה? נא לפרוס לפנינו, הר-שרפה, את האידיאל הנוערי הנתון בסכנה היום בגלל הקיצוניות. איזו מדינה נתת לנו, הר גועש, שאפשר להתפאר בה, ושעליה עלינו לשמור בכל מחיר? מה הם הערכים המהודרים היהודיים, המפוארים היהודיים, הקדושים והטהורים שכבשו את הנוער, צאן קדושים, ושאתה רוצה להגן עליהם מפני ההקצנה האיומה?

אתם, עוכרי ישראל, רוצים להגן על הנוער. אתם רוצים להגן על הצאן הקדוש הזה, אתה, הר-משחית? אתה רועם על הקצנה? אני אסביר לך בדיוק מהי הקצנה וקיצוניות.

הקצנה וקיצוניות, כאשר לוקחים עם קדוש וטהור, עדות קדושות וטהורות, עדות המזרח, שאלפיים שנות גולה וגלות שמרו על הגחלת, על היהדות, על הקדושה, על התורה, על המצוות, וכאשר עלו ארצה מתוך ציונות אמיתית, ולא המזויפת של השמאל המכוער והעוכר, עוקרים מהם את היהדות ואת הקדושה והופכים אותם לנוער של "ראש קטן" המתאווה להבל ולריק, להבל ולרוק - כגון הלהקה המתועבת של אמש בפארק הירקון - אלה אלוהיך, הר-געש. זאת היא הקצנה וקיצוניות.

לוקחים עם שלם, עדות המזרח, שבחייהן בגלות לא טעמו טעמו של פשע, לא ידעו מה זה רצח, סמים, זנות, ומזריקים לתוך נשמותיהם את התרבות הזרה של המערב, של ההתייוונות, והתוצאה - אפשר לראות אותה בכל בית-כלא, ובערב על כל כביש.

הפכתם בהקצנה ובקיצוניות את החלום של אלפיים שנה של מדינה יהודית למדינה של פשע, זנות, סמים, ציניות, חמדנות, טמיעה ורצון עז לברוח מהמדינה.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
מה ההצעה שלך?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
קצת אובייקטיביות, גברת, בבקשה. כאשר מישהו מהשמאל עומד כאן, אז זה לאו דווקא - - -

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
מה ההצעה שלך?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מגיע לסוף. הנוער שלנו אינו טיפש. הוא יודע שיש פה סכנה, שיש הדס קדמי ומשה תמם ודפנה כרמון. הוא יודע. הוא לא טיפש. וכאשר הוא מצביע בעד כהנא, הוא מצביע נגד ההתאבדות.

אני רוצה לפנות שוב להר-געש הזה, אתה אינך נגד כהנא.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אתה צריך לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מסיים. אתה נגד היהדות, ועליך, הראל, כתוב: גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאים עכו"ם את ישראל, ונשותיהם, גברתי, יותר מהם.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
מה הצעתך, עוד לא הבנתי.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מציע להסיר את ההצעה.