• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום בענין ערכים בחנוך הישראלי טבת תשמ"ה (2.1.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין ערכים בחנוך הישראלי טבת תשמ"ה (2.1.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין ערכים בחנוך הישראלי טבת תשמ"ה (2.1.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין ערכים בחנוך הישראלי
טבת תשמ"ה (2.1.85)


מאיר כהנא (תנועת כך):

---------------------
כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כאשר נציגת מפ"ם מדברת על היהדות, קשה לדעת אם לצחוק או לבכות.

חייקה גרוסמן (מפ"ם):
--------------------
מוטב שתבכה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
למפ"ם יש קשר ליהדות, כמו שלי יש קשר לבורוכוב. אני כבר מבין לאיזו יהדות כביכול היא מתכוונת. לא יהדות, כי אם התייוונות, זיוף, עיוות, שקר, סוציאליזם.

ברצונה ליצור את היהדות-כביכול בצלמו של קרל מרקס. היא מדברת על שנאה.
החוצפה של נציגת השנאה ממש מרשימה. היא זועקת נגד השנאה ונגד הגזענות, היא מדברת על מוסר ועל ערך האדם. היא ומפלגתה וכל מוסדותיה והקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, היו בשורות הראשונות של אלה שבשטנה ובאיבה רצחו את נשמותיהם של רבבות בני עדות המזרח.

אריאל ויינשטיין (הליכוד):
-------------------------
מה? מה אתה אומר? אתה מוכן לחזור על זה?


מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
רצחו את נשמותיהם של רבבות מבני עדות המזרח כאשר עלו ארצה. בוודאי, זה כואב לכם, רוצחים. זה כואב לכם.

צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
---------------------------------------------
איך הוא יכול לדבר כך והיושב-ראש אינו קורא לו לסדר?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כן, רצחתם, אבל לא ירשתם.

אריאל ויינשטיין (הליכוד):
-------------------------
אני מבקש למחוק את הדברים האלה מן הפרוטוקול.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
חבר הכנסת אריאל ויינשטיין, לפי התקנון אני לא יכול למחוק שום דבר מן הפרוטוקול. זה התקנון. אתם יכולים לתקן את התקנון.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
לקחתם יהודים שעלו ארצה מתימן עם השבת שלהם, עם הפיאות שלהם, ורצחתם אותם.

צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
---------------------------------------------
- - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתם מדברים על שנאה? ביטון, תשב בשקט שם.

צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
---------------------------------------------
פתאום אתה מדבר בשם עדות המזרח? עלוב נפש, נאצי שכמוך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתה דוגמה קלסית של הרצח. הם רצחו אותך.

אריאל ויינשטיין (הליכוד):
-------------------------
מי רצח? תגיד מי רצח? מה רצחו? מי רצח?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אנשי השמאל, הם שרצחו יהודים.

אריאל ויינשטיין (הליכוד):
-------------------------
את מי?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
תן לי לדבר. אתה שואל - אני עונה.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
חבר הכנסת כהנא, עם כל הכבוד, יש לך חמש דקות, אני מצטער, אתה לא חייב להשיב על קריאת ביניים. אני מוכן להגן עליך כשאתה עומד על הדוכן ומדבר, אבל אהיה גם צמוד לתקנון. זכותך לפי התקנון לדבר חמש דקות ודיברת כבר שלוש. נותרו לך שתי דקות. אינך צריך להשיב לכל אלה הקוראים קריאות ביניים. תסיים, בבקשה, תוך שתי דקות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
השקפת העולם של מפ"ם המבולבלת והמתבוללת עומדת בניגוד מוחלט למושג של יהודי.מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הדמוקרטיה שלך המשתוללת - - -

אהרן הראל (המערך):
------------------
מטורפים יש להם מקום בכנסת?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כאשר בן קיבוץ של הקיבוץ הארצי קם ומצהיר על רצונו להתחתן - - -

צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
---------------------------------------------
- - -

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
חבר הכנסת מאיר כהנא, תמשיך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אינני יכול.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
אני מצטער, אתה יכול להמשיך. יש קריאות ביניים, מותר לך להמשיך. שומעים אותך די.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כאשר הוא מצהיר על רצונו להתחתן עם איזו שיקס'לע, מתנדבת בקיבוץ הארצי, מה תגידו לו, שלא? איזו גזענות, אפליה ורשעות. אתם צריכים להיות בשורות הראשונות של הבריקדות למען הטמיעה וההתבוללות.

אהרן נחמיאס (המערך):
--------------------
אדוני היושב-ראש, זו הערה שצריך למחוק אותה מהפרוטוקול.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
התלמידים שדיברת עליהם אינם שונאים את הערבים באשר הם ערבים. הם שונאים את אלה ששונאים אותם ואת המדינה היהודית. ודאי וודאי שהערבי - - -

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
אני מבקש לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני לא אוכל.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
אתה תוכל. אני מבקש לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מגיע לסיום.

אהרן הראל (המערך):
------------------
- - -

גדעון גדות (הליכוד):
--------------------
תוריד אותו.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
לא אשאל אותך, עם כל הכבוד שיש לי אליך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ודאי וודאי שהערבי הוא בן אדם, בן אדם המאמין שאת, חברת הכנסת חייקה גרוסמן, גזלנית. את באת מליטא ולקחת את פלשתין ממנו. בזה הוא מאמין.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
חבר הכנסת כהנא, אבקש לסיים מייד. אמור משפט אחרון.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני, אני מסיים. אנשים פה מדברים. אינני סוג ב' פה.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
אבקש שתאמר משפט אחד לסיום.

אלעזר גרנות (מפ"ם):
-------------------
סוג ב', אתה בררה.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
חבר הכנסת גרנות, אני רוצה שהוא יסיים. עזור לי, אל תפריע לי.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
דווקא משום שהתלמידים האלה מבינים שלא ניתן לקנות את הערבי בדו-קיום - הוא רוצה דו-קיום, שבו הוא יהיה רוב ואנחנו המיעוט. את זה הוא רוצה. זה דו-קיום בשביל הערבי.

היו"ר מ' כהן-אבידב:
-------------------
חבר הכנסת כהנא, מספיק.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
דווקא משום שהם מבינים את המשמעות של מקרה דני כ"ץ - משום כך, דווקא משום שיש להם שכל ישר, הם חשים את הסכנה הגוברת לקיומם. יהי רצון שהדור הצעיר הזה יתקן את החורבן, שאנשים כגון אנשי מפ"ם עומדים להביא עלינו, חס ושלום.

אני מציע להסיר את ההצעה מסדר-היום.