• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום בענין שביתת נהגי המוניות סיון תשמ"ה (18.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין שביתת נהגי המוניות סיון תשמ"ה (18.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין שביתת נהגי המוניות סיון תשמ"ה (18.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין שביתת נהגי המוניות
סיון תשמ"ה (18.6.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דומני כי אין חבר כנסת אחד בבית הזה אשר אינו מזדהה עם הדרישות הצודקות של נהגי המוניות. ברור שאני אתם לאורך כל הדרך, ואני סבור ובטוח, שגם בלעדינו יימצא פתרון מניח את הדעת בכל מה שהם רוצים.

אבל, מי יעזור לנהגים היהודים הסובלים כמה שנים טובות מבעיה הרבה יותר קשה, בעיה הגוזלת מהם את פרנסתם, כאשר משרד התחבורה והמשטרה מתעלמים לחלוטין מהפרת החוק שהיא לב הבעיה? מי בכלל מדבר על זה?

בידי העתק של מכתב שנשלח ב-‎6 למרס ‎1984, על-ידי קבוצה של נהגי מוניות לממונה על מחוזות חיפה והצפון במשרד התחבורה בחיפה: "לאחרונה הגיע המצב בחיפה לבלתי נסבל בנושא נהגי המוניות, הבאים מכפרים רחוקים ואפילו מערים שונות לעבוד בחיפה וגוזלים את פרנסתו של הנהג החיפני, שמשרד התחבורה התנה את הזכות הציבורית לעבודה בחיפה בלבד. מוניות זרות בעלות פס כחול עושות את הרשיון האזורי ללעג ולקלס בריש גלי. לדוגמה: מדי יום בחיפה עובדים קבוע בהדר ספיישל, -990,‎404-990, 784-990" - וכהנה וכהנה במכתב שהגיע אלי מארגון הנהגים ובעלי המוניות הצעירים החדש בחיפה.

"בקשה לנקיטת צעדים נגד בעלי מוניות בעלות פס כחול - הנני מעוניין, כפי שאמרתי, להיות בעל עניין בהגשת צו על תנאי לבית-המשפט העליון, בעתירה לאכיפת החוק נגד השתלטות בעלי המוניות הערבים הבאים מכפרים הסמוכים לחיפה לעבוד בחיפה ולגזול את פרנסת בעלי המוניות היהודים."

מי ירגיע את היהודים האלה? מי ירגיע את היהודים שמאבדים את פרנסתם? זעקת בעלי המוניות היהודים נשמעת. זעקתם וזעקת נשיהם וילדיהם היא זעקה של צדק יסודי: תביעה לעבוד ולהתפרנס בכבוד; תביעה לאכיפת החוק של מדינת ישראל; תביעה למשרד התחבורה לכבד את החוק; תביעה למשטרה לכבד את החוק; תביעה לאדון היושב במשרד המשפטים ומטיף לכולנו על הצורך לכבד את החוק - כוונתי ליועץ המשפטי, הפרופסור זמיר.

אני תובע היום את עלבונם ואת הסבל של בעלי המוניות היהודים שהושפלו והוזנחו על-ידי ממשלתם. ההצעות שהועלו היום אינן נוגעות כלל בבעיה הזאת. כיוון שאין לי סיכוי ואפשרות לדבר על הנושא אלא כאן, במסגרת הדיון הזה, אני מציע להסיר את ההצעה מסדר-היום, ובמקום זה לדון בבעיה הכוללת של הנהגים היהודים בישראל.