• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום על המצב של יהודי תימן חשון תשמ"ה (20.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על המצב של יהודי תימן חשון תשמ"ה (20.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על המצב של יהודי תימן חשון תשמ"ה (20.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על המצב של יהודי תימן
חשון תשמ"ה (20.11.84)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
גברתי היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מציע להוריד את ההצעות האלו מפני שהעיקר חסר מן הספר. במקום זה אני מציע להוסיף משהו אחר.

מי אינו כואב את כאבם של אחינו ואחיותינו בסוריה ובתימן? למי לא נשבר הלב כאשר הוא שומע על המתרחש שם? אבל אני, מכל מקום, חייב להפגין התנגדות להצעות האלו משתי סיבות. האחת - יש בידי עיתון מערב שבת של השבוע שעבר ובו ריאיון עם חכם תימני, הרב יחיא אלשיך, שללא ספק מרגיש את כאבם של היהודים בתימן. וכך אומר הרב החכם: "אני לא יודע אם היה כדאי להעלות את יהודי תימן".

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
המפ"מניקים שם, חבר הכנסת המפ"מניק שם, אומר שלא צריך להתייחס אלי. ובכן, אני אתייחס אל הנושא.

בידי העתק מהדוח הממלכתי משנת ‎1950 על כפייה דתית. לא כפייה דתית של היום, של אנשי ר"צ - שאחד מהם כבר רץ החוצה מהאולם - אלא ה"גנוסידה", ההרס הרוחני של עדה שלמה, יהודי תימן. אני רוצה לצטט ציטוט אחד, רק אחד, מהדוח הזה, מתוך עדות שנתן הרב מפוניבז', הרב כהנמן. הוא מספר כי שמע ילדים הלומדים במוסד שלו אומרים בברכת המזון: "הרחמן ינקום נקמתנו, הרחמן יעניש את צפורה". לא ידע הרב מה המקום ל"הרחמן" הזה ותמה, אולי זה מנהג תימני. רק לאחר מכן התברר לו, שהכוונה היא לצפורה המדריכה מ"השומר הצעיר" - של צבן - שגזזה את הפיאות של הילדים האלה, את הסימנים שלהם, וכפתה עליהם לא שמירת שבת כי אם חילול שבת.

שמענו פה שליהודים בתימן נותר רק הסידור. חוששני, שכאשר הם יעלו ארצה -
ייקחו מהם גם את זה. משום כך אני אומר, שבלי הצעה עם תנאי שכל ילד ושכל יהודי בתימן - - -

מאיר כהן-אבידב (הליכוד):
------------------------
מוטב יהודי בלי פיאות כאן מיהודי עם פיאות שם.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני לא כל כך בטוח, אדוני, אם ה"דיסק-ג'וקי" התימני הזה עדיף על הילד שישב בצנעא ולמד תורה מאבא שלו או מסבא שלו. ה"דיסק-ג'וקי" הזה - לא על זה חלמנו.

משום כך אני אומר: אני ציוני בדיוק כמו כל אחד אחר כאן. גם עליתי ארצה. אבל אני לא מוכן לראות שוב מה שראיתי בכלא רמלה. אני ישבתי שם וראיתי שם יהודים מתימן שהם רוצחים. כמה רוצחים יהודים היו בתימן, כמה אנסים וכמה שודדים? כמה היו? מי בכלל שמע על זה?

אין ספק שאני בעד עשיית כל המאמצים להביא את היהודים האלה ארצה. אבל בתנאי, שכאשר הם יגיעו לכאן, תהיה בשדה-התעופה משלחת של רבנים, שידאגו לכך שכל תימני המגיע לכאן ייקלט במוסד דתי. ואם לא - אני שותף לספק הזה, אני לא יודע אם כדאי היה להעלות את יהודי תימן.