• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעה לסדר היום על הריסת בתים של ערבים שנבנו שלא כחוק חשון תשמ"ה (19.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על הריסת בתים של ערבים שנבנו שלא כחוק חשון תשמ"ה (19.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על הריסת בתים של ערבים שנבנו שלא כחוק חשון תשמ"ה (19.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על הריסת בתים של ערבים שנבנו שלא כחוק
חשון תשמ"ה (19.11.84)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
יושב-ראש הכנסת הנכבד, כנסת נכבדה, חזרתי היום מחוץ-לארץ ומצאתי לשמחתי, שגם בלי כהנא הכנסת פועלת. חשבתי שאם אין כהנא אין, על מה לדון. נראה שכאשר החתול - - -

צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
---------------------------------------------
- - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
צ'רלי, צ'רלי, שוב? אל תהיה קיצוני, בבקשה.

היו"ר ש' הלל:
-------------
חבר הכנסת מאיר כהנא, זה הוא חבר הכנסת צ'רלי ביטון, ולא צ'רלי. תשאיר זאת ליושב-ראש.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הוא ידידי.

היו"ר ש' הלל:
-------------
במליאה אין ידידים, יש חברי הכנסת. גם אתה לא היית רוצה שיקראו לך בכל מיני שמות. פה אתה חבר הכנסת מאיר כהנא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מוכן ל"מאיר'קה", למה לא?

היו"ר ש' הלל:
-------------
לא, לא, אני אינני מוכן. בבקשה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
נראה שכאשר החתול כהנא יוצא, העכברים עדיין מסוגלים לשחק - -

היו"ר ש' הלל:
-------------
אני מבקש שלא לפגוע בכבודו של חבר הכנסת כהנא. למה אתה אומר "החתול כהנא"?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בדיחה, סתם בדיחה.

- - ולדון בכהנא במישרין ובעקיפין.

לכן, שמעתי שיושב-ראש הכנסת ביקש וקיבל את הסמכות הדמוקרטית למחוק מהפרוטוקול מלים לא יפות, גזעניות - קרי: צנזורה - ואף להוציא חבר הכנסת המתבטא כך מהאולם.

שמעתי שכל הצעות החוקים שהצענו נפסלו. כנראה, יש אפשרות שבית הלל הופך לבית שמאי.

קריאה:
------
- - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני רק מתחיל, אדוני.

ובכן, אני חייב להיות זהיר מאוד, כי, חס-ושלום, אינני רוצה שיוציאו אותי מהאולם; חס-ושלום.

בדרך כלל, אני מתנגד להריסת בתים, כי תקוותי היא שיבואו ימים ויהודים יגורו בהם. אבל מכל מקום, אני חייב להודות שנושא זה אינו עומד בחלל ריק. הוא חלק מבעיה חמורה הרבה יותר, ובסופו של דבר הוא מעלה את השאלה, כיצד לא להפסיד את ארץ-ישראל.

במשנה, במועד קטן, מדברים על המלאכות, העבודות, שמותר לעשותן בחול-המועד, ואחת המלאכות - ציון קברות. לא היה אז בית-עלמין, קברו את האדם וציינו את הקבר ועל זה כתבו: אין מרחיקים ציון ממקום טומאה, שלא להפסיד את ארץ-ישראל. חס-ושלום אין מרחיקים חצי סנטימטר יותר מדי, שלא להפסיד את ארץ-ישראל.

רבותי, השאלה של הבתים האלה היא: לא להפסיד את ארץ-ישראל. היא חלק מהשאלה של בתים ובניינים שנבנו באורח בלתי חוקי. זו בעיה של שנים-שנים. אני רוצה רק לצטט. ביולי ‎1976 עמד כאן חבר הכנסת בן-מאיר מהמפד"ל ואמר: "הערבים משתלטים על האדמות בשיטת 'חאפ' - כך הוא אמר - אלפי בניינים נבנו באורח בלתי חוקי. זאת מזימה לנתק רצף של היישובים היהודיים" - אם כן, זה לא סתם עניין של אחד שבא ובונה לעצמו, הנאה עצמית. לא, יש הנאה עצמית ומזימה לאומית. "מעריב" מפברואר
‎1976: "בדואים בנו ‎120 בתים לא-חוקיים בשטח אש בגליל, שבו מתאמן צה"ל". "מעריב" מאוקטובר ‎1976: "5057 מבנים בלתי-חוקיים הוקמו על-ידי ערבים על אדמות הלאום" - אם כן, לא רק בונים בלי רשיון, אלא גם גוזלים את האדמה. זה ה"חאפ". "הארץ" -"הארץ" - מדצמבר ‎1979: "כפרים בגליל מקבלים תמיכות כספיות מאש"ף, נמשך גזל אדמות מדינה". יולי ‎1978, "הארץ" - "הארץ": "בדואים פולשים עם עדריהם לאזורים חקלאיים". "מעריב" מנובמבר ‎1980: "חברי הכנסת חזו בעשרות התנחלויות בדואיות".

אורה נמיר (המערך):
------------------
את כל העיתונים נשמע עכשיו?

היו"ר ש' הלל:
-------------
במסגרת הזמן שלו - כל מה שירצה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
לא רק בגליל, לא רק בנגב; בסדרה של מאמרים מאת אילן שחורי שהופיעה ב"הארץ" ב-‎1980 נאמר: "כיבוש יפו ‎1980 - באחרונה מסתמנת תופעה חדשה באזור, מבצע 'חומה ומגדל' נוסח ערביי יפו. בעיריית תל-אביב יודעים על ההשתלטות המסיבית שלא כחוק באזורים המיועדים לבנייה ביפו, אך מתוך חשש לעימות עם התושבים הערבים נמנעת העירייה מצעדים מעשיים".

רבותי, הנה הנקודה. שנים אנחנו עדים לבנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, ובגלל פחד מעימות, חס-ושלום, לא נעשה דבר. אם יהודי בתל-אביב מנסה להוסיף מרפסת, באים עם בולדוזר. אבל עימות עם הערבים - חס-ושלום, בגלל האמריקנים, בגלל האו"ם, בגלל מי יודע מי.

ובכן, אני רוצה לברך על הפעולה של צה"ל. סוף סוף התחילו להרוס את המבנים האלה. אני רוצה להציע שהוועדה תדון בשאלה של כל המבנים הבלתי-חוקיים שנבנו במגזר הערבי גם בשטחים וגם בתוככי מדינת ישראל.

תקוותי היא שנדע ונבין שאין פה עניין פרטי; זה עניין של גזל והפסד ארץ-ישראל. הערבים עושים זאת בגלל השנאה למדינה. כל אחד יודע את המאמר "הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב". חבל שלא יודעים את המאמר בשמות רבה, פרשה ה': "ישמעאל שונא ליצחק". ומה שהיה הוא מה שהווה ומה שהווה הוא מה שיהיה.

אני מבקש מהכנסת לדון בכובד ראש בבעיה הזאת, כי הגליל כבר הופך מהר מהר לאזור של ערבים. ואני רוצה לצטט - - -

היו"ר ש' הלל:
-------------
אתה קצת חורג מהנושא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני רוצה לצטט חבר כנסת לשעבר מהמערך, רענן נעים, שכתב ב"יומן השבוע" באוקטובר ‎1982: "יש חשד שמדינות ערביות עשירות מממנות רכישת קרקעות מאורגנת בישראל".

לדעתי אין צורך להתנצל, אין צורך ששר הביטחון יקום פה ויגיד: רק עשרה בתים, עשרים בתים. חבל שזה רק עשרה בתים. כי אנחנו הפכנו לעם של "פראיירים". זאת החולשה. והערבים מבינים את הכוח ואת החולשה. אם אנחנו לא נאזור אומץ היום - דווקא בנושא זה - להרוס את המבנים האלה, רבותי: אנחנו נפסיד את ארץ-ישראל.