• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעת אי אמון לממשלה בפרשת "הגיורת" סוזן מילר ו' כסלו תשמ"ז (8.12.86)

נאום בעת הצעת אי אמון לממשלה בפרשת "הגיורת" סוזן מילר ו' כסלו תשמ"ז (8.12.86)

נאום בעת הצעת אי אמון לממשלה בפרשת "הגיורת" סוזן מילר ו' כסלו תשמ"ז (8.12.86)

נאום בעת הצעת אי אמון לממשלה בפרשת "הגיורת" סוזן מילר
 ו' כסלו תשמ"ז (8.12.86)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות - דברי שלמה המלך, החכם מכל אדם.

איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון? הווי אומר, גוי אותנטי שנכנס לעולם הקוסמטיקה של איזה רביי רפורמי או קונסרבטיבי, יוצא לאחר טיפול מגוחך, מסולף ומעוות, יהודי מזויף. גוי שעובר טיפול מזויף נשאר גוי. חסרונו לא יוכל להימנות.

חברי הכנסת, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון? סוזן מילר. גויה אותנטית שנכנסה לבית הכנסייה של הרפורמים לקבל גיור מעוות, ונשארה גויה אותנטית. סוזן מילר הינה גויה, סוזן מילר תישאר גויה, סוזן מילר תוכר ותוכרז בראש חוצות כגויה, עד אותו יום שהיא תקבל על עצמה עול מלכות שמים, עול הלכה, ותיכנע ותסור למרותה של תורת ישראל.

חברי הכנסת, סוזן מילר וכל הגויים שנכנסים לעולם הקוסמטיקה של הרפורמים והקונסרבטיבים, המינים והאפיקורסים המזויפים, יישארו גויים אותנטיים, ואין בכוחם של כל בתי-המשפט במדינה, ואין בכוחם של כנסת של מדינת ישראל ושל שום חוק של בשר ודם לקבוע מי הוא יהודי אמיתי, אותנטי. ההלכה, תורת ישראל, צו של הקדוש-ברוך-הוא, כל אלה עומדים מעל ומעבר לכל הוראת ילוד אשה. כאשר יש התנגשות בין חוק האדם להלכת הקדוש-ברוך-הוא, אזי החוק בטל ומבוטל כעפרא דארעא. מפי ההלכה אנחנו חיים ועליה נלך על קידוש השם.

אך יש עוד צד לפסוק: מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות, הצד העצוב, העגום, המחריד, המאיים על פילוג האומה לשתיים. כי הרי מי שמחלל את השבת, את המועדים, אוכל טרפות ונבלות, מזניח את המצוות, כל אלה מהווים פרצה איומה בקדושת האומה. אבל, נחמא פורתא, מי שמחלל את השבת היום יכול לחזור בעזרת השם מחר. מי שמטמא היום את עצמו במאכל לא כשר, בעזרת השם יכול מחר לטהר את נפשו. אבל גוי שמסתנן לתוך האומה בזיוף, המתלבש באדרת של יהודי כביכול, וכך מעלים ומטשטש את זהותו האמיתי, זהו מעוות לאומי שלא יוכל לתקון. כך נכנס הפסל להיכל, כך נוטעים נטע זר בתוך שדה האומה, כך מטמא הגוי את טוהרת היהדות, כך מחלל הנוכרי את קדושת העם, העם הקדוש. כי לאחר תקופה מסוימת כבר לא ניתן לזהות את הזרות, את הנכר, כבר אי-אפשר להבחין בין האמת לבין הזיוף, כבר לא יודעים מי יהודי ומי סוזן מילר. את זאת אתם רוצים, שני עמים, שאחד לא יוכל להתחתן עם השני? אם את זה אתם רוצים, דעו שעם כל הכאב והחרדה, את זה תקבלו.

תורת ישראל לעולם לא תוותר לשום יהודי ולא לשום חלק מהעם היהודי. אני קורא כבר היום לגדולי ישראל לפתוח ספר יוחסין, שבו יירשם שמו של כל יהודי אמיתי אותנטי, ועל-פי אותו ספר נכיר מי באמת יהודי, ועל-פיו יתחתנו גברים ונשים יהודים. היינו צריכים לפתוח ספר כזה מזמן מול בגידתם בהלכה של הרפורמים והקונסרבטיבים בגלות. בזכות בורים אלה, הרמאים והנוכלים, הרביי'ס האלה, מסתובבים היום בגלות, במערב, מאות אלפי גויים המתחזים ליהודים. כך מניחים את דעתם של החותן והחותנת היהודים, כך משיבים את חמתם של החם והחמות. דורסים על ההלכות, ה-‎LAWS, כדי לספק את ה-‎LAWS-IN, בלעז.

לא מספיק להם האפיקורסים האלה, הבורים האלה, הרפורמים והקונסרבטיבים, שהרסו והחריבו את בית ישראל בגולה, שהביאו מיליוני יהודים להתבוללות ולטמיעה, שזייפו את היהדות. היום הם רוצים להכניס את נגע צרעתם לתוך המחנה, לתוך ארץ-ישראל. אלה השמאלנים, המתייוונים, מפ"ם, ר"צ, שינוי, רוב רובם של המערך, מעודדים אותם. פתאום השמאלנים מדברים על תמיכתם בדת של פלורליזם, כאילו אכפת לכופרים האלה מדת מכל סוג שתהיה. הם משתמשים ברפורמים ובקונסרבטיבים כבמקל לשבור את תורת ישראל האמיתית.

נכון שהממשלה איננה מפחדת מהאיומים של המפלגות הדתיות. הרי הם יודעים שהרב פרוש, ואני מכבד את הרב פרוש, אבל הרב פרוש לא יפרוש; והרב שפירא לא ישתפר, והם יודעים שגם ש"ס והפוסקים מעדיפים את הכסף למוסדותיהם ולעולם לא ייצאו מהממשלה. מה נאמר כבר בספר תהילים על ש"ס? אין פרץ ואין יוצא, ואין צווחה ברחובותינו. הם יודעים שלמפד"ל המסכן אין פטיש חזק, מקסימום המר. אך דעו, רבותי, שרי הממשלה, הסרים מטוב, לפניכם תנועה דתית אחרת, אמיתית, תנועת כך, ובעזרת השם אנחנו נעלה לשלטון. ובעזרת השם אנחנו נהיה לשון המאזניים בכנסת הבאה. ודעו והבינו, אנשי הליכוד, שאם תרצו להרכיב את הממשלה הבאה, תצטרכו את תנועת כך, ואצלנו, בין התנאים שהם בגדר ייהרג ולא יעבור תהיה התביעה לחוק המגדיר יהודי לפי ההלכה כפי שתיפסק על-ידי רבנים אמיתיים, אורתודוקסים בלעז. ועד אז, נצביע אי-אמון בממשלה האומללה הזאת.