נאום בעת הצעת חוק לייצוב המשק כסלו תשמ"ה (19.12.84)

נאום בעת הצעת חוק לייצוב המשק כסלו תשמ"ה (19.12.84)

נאום בעת הצעת חוק לייצוב המשק
כסלו תשמ"ה (19.12.84)


מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק לייצוב המשק מטרתו היא לעשות לייצוב המשק בישראל. אשרי המאמין. אני אתמוך בכל הצעה להאריך את עסקת החבילה. אבל קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים - הממשלה מבכה על משקה.

המשק שאיבד את ייצובו - המשק מסביב למשק, השקשוק מחריד. כל קצין סדום וכל משק בצבאות הממשלה משקשק לשמע אי-יציבות המשק. "בעיר ישקו, בחומה ירצון".

שמעון ולוי - דוד - ליכוד ומערך, בואו שכם אחד לעזרת העם. "יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו".

המשק מתמוטט למרות כל המרמה, התרמית הנואשת שלהם, על אף כל נכליהם, שבאו רק לקנות עוד כמה חודשים ועוד כמה שבועות, בניסיון לדחות את המבול. קציני סדום, שהפכו את האומה לעם עמורה. עיוורים המוליכים את העיוורים.

אתם, שרי הממשלה, אתם, חברי הכנסת, האם אתם חותרים לבנות משק בית יציב ללא אלוקי ישראל? אתם, בעלי המחשבות, אשר פרקתם עול שמים ועול תורה - "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו".

ובכן, שמעי נא זאת, כנסת סכלת ואין לב. "עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו". העולם אינו הפקר. יש יד המכוונת אותו. "בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו".

התמוטטות המשק, העננים השחורים מעל לראשינו והאימה והצלמוות, המתקרבים מבית ומחוץ, כל אלה אינם מקריים. "והיה אם לא תשמע בקול ה' אלוקיך - - - - ישלח ה' בך את המארה את המהומה - - - בכל משלח ידך אשר תעשה" - בכל חבילה.

לפני כשבועיים עמד כאן אבי אבות הניאוץ, החירוף והגידוף, המתייוון והכופר, אבי ה"שרידיזם", והתפאר על כך שהציונות הפוליטית קמה כדי לשחרר את היהודים מעול מלכות שמים. תיפחנה עצמותיו של שונא ישראל הזה.

העם הזה נברא רק כדי ללכת בדרכי ה'. ועתידו, ה"מה יהיה" שלו האם המשק יהיה יציב או יתמוטט - תלוי אך ורק בקנה המידה של "אם בחקתי תלכו" או ו"אם בחקתי תמאסו". העולם אינו הפקר. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשינו בספר נכתבים.

ייצוב למשק? - לא לפני ייצוב לנפש, לנפש היהודית, שמנהיגי העם הזה, פורקי עול שעזבו את דרכי ה', הרסו. ייצוב הנפש הוא תנאי מוקדם להתאוששות הגוף הכלכלי.

אני חרד לגורל עמי, אשר אותו אני אוהב אהבה עזה, ומשום כך אי-אפשר לשתוק כאשר עיוורים ומתייוונים מבלבלים את המוחות בפתרונות של הבל, ואין בם מועיל.

את האל"ף של הייעוד היהודי הם אינם מבינים. ראשית כול - ייצוב הנפש, ונפש היהודי היום חולה, חולה אנושה. במדינת היהודים יושב עם של "וישח אדם וישפל איש".

אם הפורנוגרפיה והכפירה קורצות לעם מעל כל במה של התיאטרון בחיפה ותחת כל עץ רענן, אם הנוער חי רק בשביל כל "כיף" חדש שבעולם, אם בתי-הכלא מתמלאים בפושעים יהודים וידי העם דמים מלאו, אם הקריה בצומת הקאונטרי-קלאב היתה לזונה, אם הציוני הפך בקרב הנוער ל"פרייער", אם חזון הצבר החדש, אמוץ בן ישעיהו, הוא לוס-אנג'לס, אם החמדנות לעושר והתאווה להנאה עצמית חדרו לתוך העצמות היבשות של הנוער הישראלי והוא בז גם לבורוכוב, וגורדון היה לו לגועל נפש, והוא קץ בחייו אפילו בקיבוץ - חייבים אנו לזעוק מעל כל גג: מי אשם בהתמוטטות הנפשית?

חברי השמאל, המומרים להכעיס, רומסי קודשי ישראל הם. אתם האיש. אתם האיש.
אתם ומרעיכם משנאי ה', שנשאו ראש נגדו, "כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו".
אתם ואבותיכם האידיאולוגים, שקוממתם נגד קדוש ישראל וקודשיו, אתם שזממתם להקים ציונות חילונית, המשוחררת מעול מלכות שמים - "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו". כסילים. ביום שבו ניתקתם את מוסרותימו, את עול המצוות ומלכות ה', בו ביום גזרתם גזר-דין מוות על הציונות.

מי אשם? הנושא הוא, הנפש היהודית והמשק. מי אשם בחלל הערכי שבקרב הצברים?
- הרי אתם אשר רצחתם ולא ירשתם, אתם שבזדון ובכוונה-תחילה הרסתם עדות שלמות, תמימות ומכובדות: ילדי תימן וילדי מרוקו וצפון-אפריקה ועירק וכל שאר עדות המזרח, שעלו ארצה כציונים אמיתיים, עם הציונות של "ותחזינה עינינו בשובך לציון", ולא עם האבסורד של הוגה הציונות המודרנית - -- - שטען כי אילו חשב שניתן להתבולל - היה מטיף לכך, ורק בלית ברירה הוא מציע מדינה יהודית.

יהודי המזרח - איזה יהודים טובים, חמים, כשרים, ציונים, יראי-שמים, עם כבוד לתורה, כבוד לעם, כבוד למשפחה וכבוד עצמי. את כל זה גזלתם מהם. הם עלו ארצה עם השבת, עם הכשרות, עם "הסימנים", הפיאות, שלהם - והכנסתם אותם לקיבוץ הארצי ולמוסדות ההרס של עליית הנוער. ובכפייה אנטי-דתית תלשתם מהם לא רק את הפיאות, כי אם גם את כל היהדות והקדושה.

אם קבענו כל שנה את יום השואה, המנציח את השואה הפיסית שהביאו עלינו הגויים הנאצים יימח שמם - מי יקבע לנו יום אבל ובכי לזיכרון השואה הרוחנית, שחוללו יהודים שמאלנים שונאי היהדות, חסידי האידיאולוגיה של "שרידיזם"?

היום חוגגים אנו את חג החנוכה. בכל בית מתייוון בישראל מדליקים יהודים נרות ומספרים שקרים גסים לילדיהם הרכים. בקיבוץ הארצי המבולבל והמתבולל אומרים, שחנוכה מסמל את המלחמה למען חופש האומות והפועלים המדוכאים במשק.
בבתי-הספר בארץ מפיצים את השקר המגוחך, שהמכבים קמו כדי להקים מדינה עצמאית, ממש כמו הרצל. לעג לרש, שקר וכזב. הכוהן הגדול וירא ה' מתתיהו ובית חשמונאי קמו למען תורת ישראל ונגד המתייוונים היהודים. המאבק והמלחמה נגד אלה, שפרקו עול מלכות שמים - כך היה המצב אז, וכן המצב היום. שום דבר לא השתנה. אם האויב של העם היהודי אתמול היה יסון, היום שמו יוסי.

ובכן, האם המתייוונים מדליקים את נרות חנוכה היום? אם כן - דעו, שהמכבים לחמו נגד מתייוונים כמו השרידים. יש רק לשאול: מה היו עושים מתתיהו ובניו היום?

האם מחפשים ייצוב? אני רוצה בייצוב המשק, בייצוב למשק שוקק "כי השביע נפש שקקה", אך ורק בייצוב של "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם". אך ורק כאשר נצא מהחושך וצלמוות של התייוונות והתגויות - - -"כי השביע נפש שקקה - - - ישבי חשך וצלמוות - - - כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו - - - ויזעקו אל ה' בצר להם", אז - "ממצקותיהם יושיעם".

ייצוב? - "התיצבו וראו את ישועת ה'". עזבו את דרכי ההתייוונות וההתגויות.
פנו עורף לכופרים ולשונאי ישראל, שעזבו "מקור מים חיים לחצב להם בארות בארות נשברים". שובו בנים שובבים, ואז - "ארפא משובתיכם".

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אז יהיה ייצוב. אז - "לא יתיצב איש בפניך", אז - "לפני מלכים יתיצב". אם לא - לא יהיה ייצוב, וכל העסקות שלכם יהיו ללעג ולקלס. כל הייצוב הזה במשק יתמוטט, כי "לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך". אלה, שאת זה לא מבינים - עליהם נאמר: "כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו".

אני תומך בחוק זה, והלוואי שנתמוך כולנו בחוקי הקדוש-ברוך-הוא.