• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון לממשלה בנושא: אי ביצוע קווי היסוד של הממשלה להקמת התנחלויות חדשות. כ"ג אדר תשמ"ז (24.3.87)

נאום בעת הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון לממשלה בנושא: אי ביצוע קווי היסוד של הממשלה להקמת התנחלויות חדשות. כ"ג אדר תשמ"ז (24.3.87)

נאום בעת הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון לממשלה בנושא: אי ביצוע קווי היסוד של הממשלה להקמת התנחלויות חדשות. כ"ג אדר תשמ"ז (24.3.87)

נאום בעת הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון לממשלה בנושא: אי ביצוע קווי היסוד של הממשלה להקמת התנחלויות חדשות.
כ"ג אדר תשמ"ז (24.3.87)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ארץ-ישראל אינה שייכת לעם ישראל, לא אנו בעלי הבית כאן. ארץ-ישראל, ארץ הצבי, ארץ החמדה, הינה ארצו הקדושה של הקדוש-ברוך-הוא, אדון כל הארץ, כפי שנאמר: עוקר דיירים ומכניס דיירים, עוקר כנענים ומכניס ישראל, עוקר ערבים ומכניס יהודים. אין לנו זכות על הארץ הזאת, כי אם חובה לכבוש אותה, לדור בה, להוציא מכאן את הדיירים האויבים.

לוותר על שטח כלשהו של ארץ-ישראל? על שעל מאדמות השם? כבר אמרו חז"ל: לא תחונם - לא תיתן להם חנייה בקרקע.

חטאן ופשען הלא-יכופר של ממשלות ישראל מאז הנס האלוקי הגדול של מלחמת ששת-הימים הוא, שהן סירבו בתוקף לקדש את שם שמים ולהחיל את ריבונותו של אלוקי ישראל ושל עמו, עם ישראל, על השטחים הקדושים, המשוחררים. לא שישה יישובים ולא ‎60 יישובים הם הבעיה. האסון הוא המדיניות האווילית של המערך ושל מנחם בגין, ששניהם סירבו לקום ולהכריז: יהודה ושומרון ועזה הם חלקים קדושים של ארץ-ישראל, הם גם חלק בלתי נפרד של מדינת ישראל.

ממשלות ישראל הפכו את השטחים המשוחררים לשטחים מוחזקים, ובסופו של דבר לשטחים כבושים. הם נתנו לערבים ביהודה, בשומרון ובעזה ולערבים כאן, בבית הזה, כגון חבר הכנסת ותד שהופיע פה עכשיו, את ההעזה לשלול את זכותו הבלעדית של עם ישראל על הארץ הזאת ולדבר על מושגים מזויפים, כגון פלשתינים ועם פלשתיני.

אנחנו לא רק יוצרים "גולם ערבי" השואף ליום של "איטבח-אל-יהוד", אנחנו גם הורסים את הנוער היהודי, הדור הצעיר שאינו מבין מה קורה ביהודה ובשומרון. אם השטחים הם אומנם שלנו - למה לא לספח אותם? אם הערבים מתקוממים ורוגמים חיילים ויהודים אזרחים על-ידי זריקת אבנים - למה לא לזרוק אותם מהארץ? אם השטחים אינם שייכים לנו - מה אנחנו עושים שם? האם אנחנו באמת גזלנים, כובשים ופאשיסטים?

לכן, ודאי שאני אתמוך בהצעת סיעת התחיה להביע אי-אמון לממשלה. אולם, עלי להעיר שללאומנים של התחיה יש בעיה גדולה. בעייתם היא שהם אינם מברכים את ברכת המזון. תשאלו: מה שייכת ברכת המזון לארץ-ישראל השלמה? היא שייכת, ועוד איך.
אמרו חז"ל: כל שאינו אומר ברית ותורה וברכת הארץ של ברכת המזון, לא יצא ידי חובתו, ומחזירים אותו. הבנתם, חברי הכנסת? יהודי המזכיר את ברכת הארץ ואינו מקשרה לתורה, אין ברכתו ברכה.

ובכן, עומדים יהודים לאומנים וצועקים: ארץ-ישראל השלמה. רבותי, אין היגיון בדבריהם של אנשי התחיה. אם יבוא מחר חוסיין ויציע שלום, חוזה, קשרים, יחסים דיפלומטיים, הכול תמורת ג'סטה קטנה וסמלית: יריחו - האם תסכים לכך סיעת התחיה? ודאי שלא. אף שעל. אף שעל - מילא, כהנא גם הוא לא יסכים, אבל לי יש סיבה הלכתית: איסור דאורייתא, אבל אתם, למה לא תהמרו על שלום תמורת ג'סטה קטנה?

ארץ-ישראל השלמה בלי תורה היא כגוף שלם בלי נשמה. לא תחייה היא זאת כי אם אשליה לאומית. ודאי שחייבים לבנות יישובים יהודיים ללא הגבלה; ודאי שחייבים לתת לכל יהודי לחיות בארץ בכל אתר ואתר; ודאי שחייבים לספח את כל השטחים המשוחררים; ודאי שאסור לוותר על אף שעל; ודאי שחייבים לטהר את הר-הבית - אך כל זה מבוסס על ברכת המזון, ברכת הארץ: "נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו". מי שאינו מבין את זה, אינו מבין דבר.

ולמרות זה אני מצביע עם התחיה.