• דף הבית >
  • ספרים >
  • על הצעת סיעת אגודת ישראל להביע אי אמון לממשלה יב חשון תשמ"ו (24.12.85)

על הצעת סיעת אגודת ישראל להביע אי אמון לממשלה יב חשון תשמ"ו (24.12.85)

על הצעת סיעת אגודת ישראל להביע אי אמון לממשלה יב חשון תשמ"ו (24.12.85)

על הצעת סיעת אגודת ישראל להביע אי אמון לממשלה
יב חשון תשמ"ו (24.12.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גדולה השנאה ששונאים עמי הארץ תלמיד חכם, משנאה ששונאים העכו"ם, את ישראל. את השנאה הזאת אנחנו רואים כאן כל יום, מצד המתייוונים, המתגויים, עוכרי ישראל, שרידי הערב-רב. שטן המיסיון עלה עלינו ובמקום להבריח אותו, את החלאה, את הזוהמה, את הלכלוך הזה של המיסיון, אנו מזמינים אותו, מסייעים לו, מעודדים אותו ליטול את נשמות ישראל. זרע הנוצרים הצלבנים, יימח שמם, שהשמידו רבבות יהודים, צאצאי האינקוויזיציה הקתולית, בני בניו של הידוע לשמצה, מרטין לותר אבי הפרוטסטנטים, שהורה לשרוף את בתי-הכנסת על היהודים, אלה זרעיהם המוזמנים לרדת על פגרי הצברים הריקים מכל תוכן, מכל ערך, של היהדות.

אני חייב להודות שאני קצת מהסס לשבח את חבר הכנסת שעלה לכאן, שמא ישמע יוסי שריד - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
בבקשה לקרוא לו חבר הכנסת יוסי שריד.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
- - שמא ישמע חבר הכנסת יוסי שריד ובתגובה על כך ישים קץ לידידותנו.

אני נמצא כאן במצב קשה ומביך, כי מצד אחד הייתי רוצה להתרכז בסכנה מצד המיסיון, ומצד אחר בולטת לעיני הצביעות ואי-ההגינות של המפלגות הדתיות והעסקנים שלהם. לאחר ‎120 שנה הם יתייצבו לפני הקדוש-ברוך-הוא, והוא ישאל אותם: עסקתם בתורה? כלומר, עשיתם עסק או ביזנס מהתורה?

לפני זמן קצר עמד כאן חבר הכנסת מאגודת ישראל והציע אי-אמון לממשלה בנושא של המורמונים, נושא שרק לפני שלושה שבועות הועלה על-ידי סיעת כך. אותו חבר כנסת שהיום זועק, מיילל ומציג את הנושא כדבר העומד ברומו של עולם, ייהרג ובל יעבור, לא טרח אז אפילו להגיע לכאן ולהצביע. ברור שהצביעות גברה על ההצבעה, וברור שכל השטיחים לא יוכלו לכסות על הצביעות הזאת.

אך יותר מזה, אתמול הוא רואיין ברדיו ונשאל: איך זה שמפלגה הנמצאת בקואליציה מציעה אי-אמון לממשלה? וכך ענה חבר הכנסת: חס ושלום, אנחנו לא רוצים להפיל את הממשלה, אלא רק להזהיר אותה, להתרות בה. חברי הכנסת, "וירד העיט על הפגרים וישב אותם אברם". אך מה עושים כאשר העיט הוא עיט צבוע ואין אברהם שיבריח אותו, כי הוא אברהם, הוא העיט הצבוע?

ההצעה הזאת היא תרגיל שפל מצד עסקנים שלעולם לא היו מעלים אותה לולא היה הרבי מגור שליט"א מצווה עליהם. כי הרי הבעיה של המורמונים איננה עניין חדש.
מרכז המורמונים בהר-הצופים נכפה עלינו כגיגית לפני יותר משנה. איפה היו אנשי אגודת ישראל כדי להציע כאן אי-אמון? היום בלית-ברירה חייבים הם להציע אי-אמון, אבל כבר דאגו להרגיע את שמעון פרס: אל תדאג, אנו נשארים.

על פרשת השבוע אומרים חז"ל, שכאשר יעקב אבינו רצה לברך את בניו ואמר להם: "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם", נסתלקה ממנו השכינה. הייתכן? כאשר אני מסתכל היום על האגודה, אפשר להבין זאת? יעקב הזכיר "ואגידה", כשמזכירים את ה"אגודה" מסתלקת השכינה.

וש"ס - הורתה ולידתה של מפלגה זו היו בתקווה כה עזה, כי הנה סוף סוף קמה תנועה, קמה מפלגה שתעמוד בפרץ. הרי הפרץ הכי איום הוא ראש מפלגת ש"ס. איזו צביעות. הוא לא יצביע כאן נגד הממשלה. למה? הוא "כפוף לגדולים". לעג לרש! הוא דואג לזה שיביא לפניהם את העניינים בדרך המבטיחה שהם יצוו עליו, כביכול, להישאר בממשלה ולהמשיך לעמוד בפרץ. יותר מאשר הוא סר למרותם, הוא מתאווה להיות שר בממשלה.

והזוג המוזר הזה של מורשה: אחד טוען שהוא פרש מהממשלה, אחד טוען שהוא עדיין בממשלה. מורשה היא כעין חצי עבד וחצי בן-חורין. לישא שפחה אינו יכול וגם לישא בת-חורין אינו יכול. מעין ברייה מוזרה המוזכרת בתלמוד בשם "כוי", ספק חיה ספק בהמה.

והמפד"ל - על שכיב מרע זה כבר אין מה לומר: אין לו תקנה אלא סכין, או פטיש, או "המר".

על כל העסקנים הדתיים האלה שמעשיהם כמעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס, כבר אמרו חז"ל: "נוח למלוך על כל העולם כולו מלישב ולשנות בפני בני אדם העטופים בסדינים".
לא נותר אלא לומר, כי למרות הצביעות, כל מה שנאמר לגבי המיסיון, לגבי המורמונים, אמת ואמונה. סרטן הוא, אבל הממשלה הזאת הפוחדת מפני הגויים לא תסלק אותם.

יהודים, יש דין ויש דיין. כל מה שקורה כאן - הנגע הלבנוני, התמוטטות הכלכלה, הפיגועים, הרצח, הטרור, האימה, התמוטטות הביטחון בארץ, תחושת הדיכאון שהבריחה את החיוך מעל פני העם הזה - כולם מסר אלוקי לעם ישראל שהשליך אחרי גוו את אלוקי ישראל, את קודשי ישראל. "ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי - והלכתי עמכם בחמת קרי".

יהודים, זה לא הסוף. ברית כרותה בין הקדוש-ברוך-הוא לבין העם היהודי, העם הנבחר, העם הקדוש, עם נבדל, עם סגולה. ברית שלא נוכל להפר, שלא ניתן לברוח ממנה, שכר ועונש, השגחה פרטית. עם שהשליך אחרי גוו את קודשי ישראל, מזמין על עצמו את השבט לגו כסילים.

יהודים, דעו, המורמונים הם רק חלק מהסרטן של המיסיון שעלה עלינו, שמוכן ליטול את נשמותיהם של היהודים. קם כאן אחד מחברי הכנסת ושואל: כמה נשמות נטלו? ואם נטלו רק נשמה אחת - אז מה?

אני יודע שאין סיכוי להצעה הזאת. אני אצביע נגד מלכות הזלה. מי שלא יעשה זאת - עוד ישלם.