שאילתא בעניין משלוח מברקים לחברון

שאילתא בעניין משלוח מברקים לחברון

שאילתא בעניין משלוח מברקים לחברון

חבר הכנסת מ' כהנא שאל את שר התקשורת
ביום י"ח בחשוון התשמ"ה (‎13 בנובמבר ‎1984):

ב-‎3 באוקטובר ‎1984 ביקשתי ממזכירי לשלוח מברק לרב יהודי הגר בחברון.
במברקה הוסבר, שמברק לחברון ניתן לשלוח באותיות לטיניות או בערבית בלבד, ואילו המפקח על המברקה הוסיף ואמר, כי יש לשלוח את המברק דרך קריית-ארבע כי השליח הערבי לא יעביר את המברק ישירות.

אודה לך אם תשיב לי:

‎1. מדוע לא ניתן לשלוח מברק בעברית בשטח הנמצא בשליטת מדינת ישראל?

‎2. מדוע לא עושים שאפשר יהיה לשלוח מברקים ליהודים הגרים בחברון ישירות לביתם שבחברון?

שר התקשורת א' רובינשטיין:
-------------------------
‎1. יהודה ושומרון אינם חלק ממדינת ישראל, והמשפט הישראלי לא הוחל עליהם.
שירותי הדואר בשטחים אלה מופעלים על-ידי המינהל האזרחי על-פי החוק הירדני.

עובדי הדואר בערים הערביות, לרבות חברון, הם תושבי המקום ודוברי ערבית בלבד. יש ביכולת העובדים גם להעביר מברקים בשפה האנגלית, לרבות כיתוב עברית באותיות לטיניות.

‎2. בחברון קיימת אפשרות לשגר מברקים לתושבים היהודים בשפה העברית, ולשם כך יש לנתב את המברק לקריית-ארבע, תוך ציון השם קריית-ארבע במען המברק. במקרה זה מסירת המברק לנמען נעשית על-ידי נציג האגודה לפיתוח חברון, המחזיקה בתא דואר בקריית-ארבע.

אני מבקש להוסיף, כי תשובה ברוח זו ניתנה גם על-ידי קודמי, השר צפורי, בכנסת הקודמת.