הערת המוציא לאור (של המהדורה הראשונה באנגלית)

הערת המוציא לאור (של המהדורה הראשונה באנגלית)

 

הערת המוציא לאור (של המהדורה הראשונה באנגלית)

  מספר ימים333 לאחר שמסר לנו הסופר את ההגהות שלו, גזר עליו השופט ג'ק ויינסטין (בברוקלין, ניו-יורק) שנת מאסר על שהפר פעמיים "במתכוון ובזדון" את הדרישות של המאסר-על-תנאי334 שהוטל עליו בתמוז תשל"א (יולי 1971).

  ה"ניו-יורק טיימס" ציטט את דברי הרב כהנא בבית המשפט: "עשיתי את מה שהממשלה טוענת שעשיתי. הפרתי את התנאים... עשו אתם את מה שאתם צריכים לעשות במצפון נקי. אני עשיתי את מה שאני הייתי צריך לעשות במצפון נקי".