הקדמה למהדורה השנייה של הספר באנגלית

הקדמה למהדורה השנייה של הספר באנגלית

הקדמה למהדורה השנייה של הספר באנגלית*

עברו כבר למעלה מעשרים ושתיים שנה מאז הקמת הליגה להגנה יהודית, ובינתיים קם דור חדש אשר אינו מודע להשפעה העצומה שהיתה לליגה על יהדות ארצות הברית ואף על היהדות העולמית.

  לכל אחד קשה להבין דברים שאינו מכיר ולכן הדור שלנו מתקשה לתפוס את המציאות שהיתה בעבר, אף שהיה זה רק לפני דור אחד. הנטייה של האדם היא לראות את ההיסטוריה כמתחילה אצלו, ומעטים הם המתעניינים במה שקרה בעבר. לפעמים קשה לצאת מהמציאות הפוליטית והחברתית שמכירים ולדמיין מציאות אחרת.

  אולם זה בדיוק מה שעלינו לעשות אם נרצה להבין את הטוב ואת הרע שבחיים וכדי להעריך את החברה בה אנו חיים מול מציאות העבר. חשוב לדעת היסטוריה לא רק משום שעלולים לחזור על שגיאותיה אם לא נלמד אותה, אלא גם כדי למדוד באמצעותה את מידת התקדמותה או הידרדרותה של האנושות. ואולי החשוב ביותר הוא שרק אם נדע את ההיסטוריה על בוריה, נוכל למדוד ולשפוט באמת את ההנהגה אשר מתיימרת לייצג אותנו. מה באמת עשתה ההנהגה בעבר? אילו פשעים, אולי, היא ביצעה? אילו אירועים, לטוב או למוטב — שהשפעתם ניכרת עד ימינו — נבעו מהמדינויות בהן נקטה? על מה נשבח ובמה נאשים? כל זאת כדי שנפסיק להיות כעדר כבשים וחמורים ההולכים בהכנעה אחרי מנהיגים אשר עלולים מאד להוביל אותנו לצורות שונות של טבח.

  הספר הזה מהווה ספר לימוד למטרה הזאת. כאן מתועדים המעשים שנעשו בעבר כדי שנוכל להבין מתוכם מה קורה היום ומדוע. מהספר הזה עולה התמונה הנוראה והאיומה של ההנהגה היהודית כאשר המדיניות שלה הובילה לא רק לשתיקה בזמן השואה הפיזית של יהדות אירופה, אלא גם לשואה עוד יותר איומה ועוד יותר טרגית — השואה הרוחנית של מיליוני יהודים צעירים בארצות המערב אשר נפלו קרבן להתבוללות, להתנכרות ולנישואי תערובת. מנהיגיו של הממסד היהודי לקו בבורות בכל מה שקשור ליהדות והיו שקועים בתרבות זרה שהיתה רחוקה מערכים וממושגים יהודיים. לפיכך, אין להתפלא על כך שהיה להם יותר חשוב להיאבק על הזכות להתקבל למועדונים יוקרתיים של הגויים מאשר לגייס כספים לחינוך יהודי שיציל את הנוער מהתבוללות.

  הספר הזה מהווה גם ספר לימוד לכל אלה שבטוחים שמאז ומעולם עסקה יהדות ארצות הברית והעולם בבעיית יהודי ברית המועצות וסוריה ושמובן מאליו שהממסד היהודי הוביל את המאבק למענם. את גודל הטעות הזאת ניתן ללמוד מהדברים המתועדים בספר הזה, וידיעתם חיונית ליהודים ההולכים כעיוורים אחר ממסד שפשט את הרגל מבחינה מוסרית.

  הספר הזה מהווה גם ספר לימוד לכל אלה שבטוחים שמאז ומתמיד היהודים העשירים שבממסד דאגו להגנתם של היהודים הקשישים והעניים שנשארו על כורחם בשכונות הפשע והאימה בתוככי הערים. האמת המרה היא שהעשירים האלה נמלטו מהערים לפרברים השקטים והבטוחים או לאזורים יוקרתיים בעיר, בעודם משאירים אחריהם את הקשישים והעניים — שלא הישיגה ידם לצאת — ליפול קרבנות לאלימות ולבריונות בגיהנום שהפכו שכונות אלה להיות.

  בסיכום, זהו ספר לימוד שמאיר ומעורר, שחושף את פשיטת הרגל המוסרית של הנהגה יהודית פושעת ואת התוצאות הנוראות של מה שעשו ושל מה שלא עשו. זהו ספר שמלמד דור חדש מה באמת היה ואלו שינויים נעשו — הכל בזכות יהודים מהפכניים שנאבקו על ערכים יהודיים.

  "סיפורה של הליגה להגנה יהודית" אינו פחות ממהפכה בחייהם של יהודי ארצות הברית, שהשפיעה גם על קהילות יהודיות במקומות אחרים בעולם. זהו סיפורה של קבוצה קטנה של יהודים, רובם צעירים, אשר הלכו נגד הזרם, ואילצו את אנשי הממסד היהודי לעשות על כורחם דברים שלא היו עושים אילו לא היו מזיזים אותם מאדישותם.

  זהו סיפורה של דרך פעולה שהיתה מנוגדת לגמרי לדרך חשיבתם ופעולתם הלא-יהודית של מנהיגי הממסד היהודי. העקרונות שהנחו את הליגה היו: אינטרסים יהודיים קודמים אצלנו; כספי ציבור יהודיים שנאספו על ידי הקהילה היהודית צריכים להינתן ליהודים ולמטרות יהודיות בלבד; הגנה עצמית ואלימות, כאשר הם נחוצים, אינם שליליים, אלא יש בהם מוסריות ויהודיות, וחייבים להשתמש בהם כאשר אין דרך אחרת להציל יהודים הנמצאים בסכנה או במצוקה; את חלק הארי של הכספים היהודיים יש להקדיש לערך העליון ביותר — חינוך יהודי אמיתי מקסימלי; אין להתעלם מאנטישמיות כפי שרוצים לעשות המנהיגים היהודיים העשירים הדואגים רק לעצמם. צריך לראות את האנטישמיות כפי שהיא באמת, דהיינו סכנה אמיתית מאד לקיום היהודי.

  הספר הזה מתאר את השינויים העצומים שהתרחשו בזכות הפעולות, הלחצים וה"שערוריות" של הליגה, אשר אילצו את המנהיגים היהודיים לאמץ את השיטות הללו בסופו של דבר. הוא מסביר כיצד הרבה דברים טובים שקיימים היום הם דברים שהשתנו לטובה ושלא היו קיימים לפני זמן קצר. והחשוב ביותר, הספר הזה נכתב כדי שהיהודים של היום יוכלו להבין שלא רק שעדיין קיים היום אותו ממסד יהודי מסוכן, אלא שגם נשאר עוד הרבה לעשות.

; זהו ספר שכל יהודי צריך לקרוא; זהו ספר שצריך להיות חרות על לוח ליבו של כל יהודי. בסופו של דבר, הרי מדובר בעצם הקיום של יהדות ארצות הברית ויהדות העולם.