חבקוק - קטעי פירושים

חבקוק - קטעי פירושים

חבקוק - קטעי פירושים

בטחון; הגאולה תבוא אף שתתמהמה

(ב:ג) כי עוד חזון למועד. החזון עדיין נשאר; מדובר על מועד הגאולה שתבוא.

וְיָפֵחַ לַקֵץ ולא יְכַזב. הוא מדבר על קץ הגלות, ולא ישקר.

אם יתמַהְמַה, חכֵּה לו — כי בֹא יָבֹא, לא יאחר! פירש מצודת דוד: "יש עוד חזון על זמן קבוע, והחזון הזה ידבר על קץ הגאולה, שלא יהיה אחריה שעבוד, ולא יכזב החזון ההוא, אף אם יתמהמה זמן רב, עם כל זה אתה ישראל חכה לו ולא תתייאש ממנו, כי בוודאי יבוא בזמן הקבוע; לא יאחר עוד לעבור את הזמן הקבוע".

מלחמת גוג ומגוג — ישראל חוזרים לא"י ואז נלחמים בגוג; בעתה אחישנה; גאולה

(ג:טז) שמעתי [שמועה] וַתרגז בטני, לקול [השמועה] צָלְלו שְׂפָתַי... ומהי השמועה הנוראה? ביאת גוג ומגוג.

אשר אָנוח ליום צרה. חשבתי שאחרי הגלות הארוכה אחזור לארץ ישראל ואנוח, והנה הפכה מנוחתי ליום צרה.

לַעֲלות לְעַם יְגוּדֶנו. הרי זה כאילו עלייתי לארץ ישראל היתה רק לשם עימות עם גדודי העמים של גוג. כך אומר הרד"ק: "שמעתי בנבואה הצרה שיהיו בה ישראל בעת ההוא ביום בוא גוג... אשר הייתי חושב שאנוח בארצי אחר ששבתי מהגלות לארצי, והנה נהפכה מנוחתי ליום צרה... ויום צרה הוא היום שחשב גוג לעלות לעם ירושלים וישראל, ושיגודנו, כלומר, שיביא עליו גדודי העמים... ועל היום ההוא נאמר לדניאל (יב: א): 'והיתה עת צרה אשר [כמוה] לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא'...".

בטחון

(ג:יז) כי תאנה לא תפרָח, ואין יבול בגפנים, כִּחֵש מעשה זית ושדֵמות [שדות] לא עשה אֹכֶל; גָזַר מִמִכְלָה [דיר] צאן ואין בקר בָּרְפָתִים. פירש מצודת דוד: "'כי תאנה' —... ישראל הנמשלים לתאנה עדיין לא קנו גבורה ואמיצות הלב לעמוד במלחמה מולם, ואין יבול... וכל זה הוא משל לומר: עדיין אין להם אומץ הלב ואינם יודעים תכסיסי מלחמה, ואיך יעמדו למולם!" ול"נ לפרש בדרך אחרת: שהיום יהיה כל כך שחור, וכל כך חסר תקוה וחסר כל סיכוי, שכאילו העולם יעצור, ואחשוב כאילו הארץ שוב תעמוד שוממה, שהריני מושמד או שוב גולה. ובכל זאת:

(ג:יח) ואני בה' אֶעֱלוזָה, אָגילָה בֵּאלקי יִשעי! פירש מצודת דוד: "אבל עם כל זה אני אשמח במשענת ה'". ולמה?

(ג:יט) אלקים אד_ני חֵילִי. "עם כי אנחנו המעט, הנה ה' יהיה לי במקום חיל עם רב" — מצודת דוד.

וישם רגלַי כאַיָלות ועל בָּמותַי יַדְרִכֵנִי...