מבוא

מבוא

מבוא

ספר זה, "פירוש המכבי" על ספר דברים, הוא השלישי בסדרת פירושי התנ"ך שחיבר אבינו מורנו הרב מאיר דוד כהנא זצ"ל הי"ד, היוצא לאור ע"י המכון להוצאת כתביו.

בספר זה, הגדול בכמותו מקודמיו, נוכל למצוא את כל עיקרי תורתו של הרב, כפי שהופיעו גם בספרים הקודמים, אך עם זאת בעניינים מסויימים יש הרחבה מיוחדת כאן, כמתאים לתוכנו של ספר דברים. בחלקו הראשון של הספר, בפרשיות העוסקות במצוות, עומד הרב במיוחד ובפרוטרוט על היחס הנכון שצריך להיות בין המצוות המעשיות לבין ה"מושגים", רעיונות התורה, ולימוד תורה, ובין אלו לבין קבלת עול מלכות שמים. בחלקו השני של הספר, בפרשיות העוסקות בנבואות העתיד, פורס הרב ביריעה רחבה את הצפוי לעם ישראל באחרית הימים, כשכר או כעונש על התנהגותו. בפירושיו לנבואות אלה, מנצל הרב את הפרספקטיבה המיוחדת שמוענקת לנו על ידי מאורעות ימינו: השואה, תקומת מדינת ישראל, ומה שבא אחר כך.

חשוב לציין שהפרשיות הראשונות בספר דברים לא זכו לטיפול מעמיק של הרב כפי שזכו לו הפרשיות האחרונות. עד פרשת כי תבוא, הפירוש הוא קצר, ובעיקר הוא מדגיש נקודות חשובות בכתובים ובמפרשים, עם המסקנות הרעיוניות שעולות מהן. משם ואילך, הפירוש מתרחב והולך, והדברים מצטרפים למהלך רציף, כמו בפירוש המכבי לתחלת ספר שמות.

בעבודתנו בעריכת הספר הלכנו באותה דרך כמו בפירוש על שמואל. המעוניין בהסברים לשיטת העבודה ולמדורים השונים יוכל לעיין במבואות לפירוש המכבי על שמות ועל שמואל.

נודה לכל אלו שהשתתפו במלאכת הוצאת הספר. זכות הרב זצ"ל תגן עליהם ועל כל ישראל. "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם". יהי רצון, שכשם שהשפעת הרב על מי שהכירו בחייו הולכת ומתחזקת אחרי מותו (כפי שניכר בין הלוחמים בימים אלו במערכה על שלמות הארץ), כך תגדל השפעתו לברכה על חוגים נוספים, בזכות מורשת תורתו שבכתב שהנחיל לנו.

המשפחה