נחום - קטעי פירושים

נחום - קטעי פירושים

נחום- קטעי פירושים

עונש הגוים על שהרעו לישראל

(א:א) כתב הרד"ק: "ומלך אשור הֵרַע לישראל... והקב"ה נקם נקמתם ע"י נבוכדנצר". ועי' רש"י ומפרשים שם. ויש גם מושג שהגוים עשו לישראל רעה יותר מדי ממה שהיו מותרים להעניש. ועי' גם לקמן ב: יב,יד; ג: א,ה_ז,טו,יט.

אמונה; שכר ועונש לאומי

(א:ז) טוב ה' למעוז ביום צרה, ויֹדֵע חֹסֵי בו. הוא יודע מי נשען עליו והאמין בו — והוא יִנָצל.

חילול השם וחילול ישראל

(א:יד) וצִוָה עליך ה', לא יִזָרַע מִשִׁמְך עוד... כי קַלוֹתָ. פירש מצודת דוד: "היית [נינוה] קל בדעת לשלוח לחרף כלפי מעלה, ולכן אקח ממך נקם".

עונש הגוים

(ג:יא) גם אַת תִּשְׁכְּרִי, תְּהִי נַעֲלָמָה.