אנו מקודשים לה' - חתונה

אנו מקודשים לה' - חתונה

אנו מקודשים לה'

 ג' תמוז התש"ן חופה של יוסי פלהיימר  הרב קידש

"הרי את מקודשת לי". "לי" - אין הכוונה ליוסי; לא שרית ליוסי ולא יוסי לשרית, אלא "לי" זה לקב"ה. אתם מאורסים ומקודשים לקב"ה. "לי" בגימטריה שווה ארבעים. אתם קשורים לתורה שניתנה בארבעים יום, לא לאבא ואמא, אלא לה'. ויהי רצון שתבנו בית נאמן, ותבינו שאתם שייכים לו, ותשקיעו בזה את כל מסירות הנפש שלכם הדרושה לזה ולהביא את הגאולה, במהרה בימינו אמן.