גלות

גלות

 גלות

 י"א אדר התש"ן

זה לא שיעור. אני חזרתי עכשיו מחו"ל, מהגלות. שם אפשר להבין מהי גלות. מדברים כאן על אנטישמיות ברוסיה, וגם בארה"ב פוחדים על יהודי רוסיה. לא רק שאין בעל נס מכיר בנסו, גם אין בעל הפחד מכיר בפחדו. היהודי היושב בניו יורק לא מבין שהאנטישמיות אינה רק במוסקבה אלא גם אצלו. השנאה והאנטישמיות שם עצומים, לא זכור לי דבר כזה. והקב"ה בחסדו נתן היום פתח גדול ליהודי רוסיה. 

יש לי כמה דברים לומר לתלמידי הישיבה. פעם בשבועיים יש שבת ישיבה; מי שנשוי פטור, ומי שלא נשוי, חייב להיות כאן, ונדמה לי שעדיין יש כאלה. בימי שישי, לומדים חצי יום, עד 21:00. יש עכשיו קצת בעיה. אני מבין שאנחנו לא יושבים בחלל ריק, ויש בעיות רבות. השקענו כסף כדי שיצאו מכאן גדולי תורה. אתם חייבים לתת לישיבה כמה שנים, לא חשוב כמה. "אדם כי ימות באוהל" - אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו על דברי תורה. ודאי וודאי שאם יש דבר מיוחד במינו, יוצאים. אבל באופן כללי, אתם תהיו גדולים, אתם אלופים, ואלוף אינו עושה מלאכה של חייל פשוט. מי שבחיל ההנדסה לא הולך לחיל השריון. כל אחד ותפקידו. וזה חשוב מאוד מאוד.

חוץ מזה, עניין התלמידים ההולכים להר הבית: אנא, לכו להר הבית, אבל לא למעצר. אם אדם נמצא במעצר יום, יומיים, וקל וחומר ארבעה חודשים, הוא לא יוכל ללמוד כראוי. אם יש ערבי מוסלמי שמתחיל עם יהודי - ודאי שנותנים לו את מה שמגיע לו עם "ריבית", אבל תנסו שלא להיעצר אם אין סיבה לזה. תלכו ותחזרו, ותנסו שלא להיעצר. דעו שאתם המנהיגים של מחר, הגדולים של מחר. אתם חייבים לספוג ולספוג לימוד תורה.
קיבלתי טלפון מיוני בגרעין איתן, והוא אמר שהם רוצים לעשות משהו. אני ודאי וודאי בעדם, אבל אי אפשר שהם יבנו על הישיבה, כי זה הורס גם אותם וגם את הישיבה. כל פעם שאין תפילה בישיבה, זה פשוט לא טוב. ביום שני אנו פה למגילה ולסעודה. 
אם יש דבר שהוא חשוב מאוד מאוד, סוגרים את הגמרא והולכים. אם יש הפגנה נגד שמיר, מיד הולכים; ואם היה מרד נגד שמיר, ודאי שכן.