הקדמה

הקדמה

 

ספר זה מוקדש לזכרו של

נתנאל עוזרי הי"ד

מתלמידיו הנאמנים של הרב

 וממקימי ישיבת הרעיון היהודי תלמיד חכם לוחם הקדיש את חייו ללימוד התורה

ולבניין הארץ נרצח בביתו בגבעה 26 שבהרי חברון

 ט"ו בשבט תשס"ג

"הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום,   ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו"

 

 

 

הקדמה

 
לא היו ימים טובים בישיבתנו כימים בהם התקיימו שיעוריו של רבנו. לקראת כל שיעור הייתה תכונה רבה. תלמידים מזדמנים ושאר נאמני הרעיון היהודי היו מתלקטים בבית המדרש  ותופסים את מקומם ליד תלמידי הישיבה. אלו האחרונים נכונים היו לרישום הדברים על לבם ובמחברותיהם.

 

בשעות אלו, דמותו של נתי הייתה בולטת במיוחד. נבחר מכולם היה בדמותו התמירה ובאור פניו שתחת רצינותם הסתתתר חיוך תמידי. נתי, שההתמדה, החריפות והשיטתיות היו לו שם נרדף, מיצה בשעה זו את כל תכונותיו גם יחד. כל התלמידים רשמו את שיעורי הרב, אך אף אחד לא הגיע לרמת הדיוק השיטתית של נתי. משיעור לשיעור ומשבוע לשבוע הלכו ונצטברו קובצי השיעורים. תכונותיו לא הרשו לו להחמיץ אף שיעור. את שיעורי השבת מיהר ורשם במוצאי שבת, ואם נדמה היה לו שהחסיר דבר, לא היסס לבקש מהרב שיחזור בעבורו על הדברים כדי שהרישום יהיה מבורר ומדויק. כך נאספו במשך השנים שיעורי תורה בנושאי הרעיון היהודי, תגובות הרב לאירועי הזמן, הגיגים ורעיונות.

 

  צורתם של הדברים נשתמרה כיום נתינתם, "לשום לחם ביום הלקחו". נתי התעקש כי אין לערוך את הדברים ויש לשומרם כהוויתם, מתאימים לזמנם ולמקומם. הרב לימד אותנו שוב ושוב שאין עניין שאין לתורה ולעולם הישיבה מה להתבונן ולהגיב עליו. בשיעורים שניתנו בשעה שמחוץ לכותלי הישיבה מתחוללת סערה, התייחס הרב לאותן סערות ציבוריות כאשר הוא מתפלמס בחדות לשונו ובבהירות רעיונותיו. יש גם דברים שנאמרו בחיוך, בחטף או כתגובה להערה שנזרקה מספסלי הישיבה. הכל נשמר כהוויתו.

 

בחודשים האחרונים שקדמו להירצחו, טרח יקירנו נתי למצוא זמן לסדר את השיעורים ולהביאם לדפוס. לא זכינו שתלמידו אהובו של הרב, מי שהיה בקי ורגיל בקובץ השיעורים ובשבילי הרעיונות, ישלים את מלאכת ההבאה לדפוס.

 

בהתעסקות בקובצי השיחות, חשנו לא פעם כי נכנסים אנו למקום לא לנו, למקום בו רב ותלמידו ממתיקים סוד. עם זאת, הבאת הדברים לדפוס נותרה כחובה קדושה. יהיו הדברים שבספר זה לפיד זיכרון לרב ולתלמידו הי"ד - לפיד שיבעיר את אש הרעיון היהודי, לפיד שיאיר ויחמם את לבבות אחינו בית ישראל, לפיד שיכלה את אויבינו ושונאינו.