מסירות נפש - אירוסין

מסירות נפש - אירוסין

מסירות נפש

 ט"ו תמוז התש"ן

 אירוסין של נתי עוזרי  
כשאדם בונה את ביתו, הוא צריך לדעת שני דברים: תורה ומעשים, והא בלא הא לא הולך. אדם צריך ללמוד תורה ולשקוד עליה, אבל מתוך ידיעה שהוא חייב לעשות ולשלב תורה ומעשים. תורה בלי מעשים אינה תורה. היום אנו רואים הרב הגאון, הגאון הרב וכו' וכו'. בשביל מעשים צריך לחרוש ולזרוע, ורק בסוף קוצרים יבול. "נירו לכם ניר" (ניר [שם משפחתה של הכלה] בגמטריא עשר פעמים שם ה'). כדי לאסוף פרי, צריך לזרוע. 
בשביל מעשים צריך מסירות נפש, כי ללא מסירות נפש שום דבר לא יעשה. את הפסוק "ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב:טו) תרגם יונתן: "ודבר ה' אלוקים ית אדם... אתר דאתבריא מתמן פלח באורייתא ולמנטר פקודהא" - ממקום שנברא בית המקדש, מקום המזבח ומקום עקדת יצחק, שהיא מסירות הנפש לתלמוד תורה. בשביל תלמוד תורה צריך מסירות נפש. 

יש אדם שיודע את האמת, אבל מפחד לומר אותה. אדם כזה הוא באמת חבוש במאסר עולם. לעומתו, יש אדם שעושה את מה שצריך, ובגלל זה יושב בכלא, אך הוא באמת חופשי. אני מכיר את נתי, וגם האבא הוא סמל למסירות נפש. מה שיש לו ומה שעשה זה מצווה וחובה, ושיהא חלקי בחלקו.

 
  אני לא נביא ולא בן נביא, אבל נראה לי שבע"ה הזוג הזה יבנה את ביתו ואת הבית הלאומי בדרך של מסירות נפש ויעלה מעלה מעלה