עלייה - שבע ברכות

עלייה - שבע ברכות

עלייה

 כ"ו אלול התש"ן  שבע ברכות לחתן עולה מרוסיה


אנחנו מוצאים בישעיהו (מט:ט): "לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו..." - הקב"ה עתיד לומר לאלה שבמאסר הגלות לצאת ממנו. למה? כי (שם:יד,טו): "ותאמר ציון עזבני ה' [ציון ישבה שוממה וגלמודה] וה' שכחני [לקח את בני לגלות ואני שוממה לבדי]. התשכח אשה עולה [האם אפשר שאישה שילדה תשכח את בנה?]... ואנוכי לא אשכחך [גם אם יש אמא שתשכח את בנה, אני לא אשכחך]".

"ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה [מאיפה באות כל הגלויות המתקבצות?] אני נשארתי לבדי [ופתאום באו אלה, מאיפה?] והיו מלכים... אפיים ארץ ישתחוו לך... וידעת כי אני ה' אשר לא יבשו קויו". מי שקיווה לראות את ציון, לא יבוש. מי שישב בגלות ואמר "אני חוזר לציון" - הוא יחזור, אך מי שאמר שאי אפשר - לא יחזור. 

אני מכיר טוב טוב בנס שקרה לנו פה [עליית יהודי רוסיה] אני זוכר את הזמנים שבהם אף אחד לא חלם על זה שמישהו מרוסיה יגיע לכאן. אך יהודי רוסיה חלמו באמת, הם רצו לעלות, למרות סטלין וברז'נייב והצבא האדום. ומי אנחנו? אנחנו יהודים שמקווים. לכן יבוא יום ולא יהיו מספיק דירות ליהודים. מי חלם שלא יהיה מקום ליהודים? תמיד חשבו שלא יהיו מספיק יהודים. איפה סטלין, מרקס וכולם? רק שבעים שנה חלפו והם בגיהנום, ועם ישראל חי לנצח. ישראל, שלא היה להם סיכוי, חיים וקיימים, ואילו סטלין ותורתו מתו. האין זה נס? ציון ישבה ובכתה 'איפה בני ובנותי', ופתאום: "מי ילד לי את אלה... אלה איפה הם" - נס גלוי בדיוק כמו הנס של קריעת ים סוף.

 
אך הדור של קריעת ים סוף הבין שזה נס, ואנו לא מבינים זאת. אנו חושבים שהעלייה היא בזכות גורבצ'וב. כל יהודי שיצא מרוסיה חייב להודות לה' בתודה גדולה. ה' לא צריך זאת, אלא הוא מבקש שיהיו יהודים טובים ושומרי תורה. אם יש היום יהודים, זה רק בזכות אותו סבא שעמד מול הצאר ניקולאי והצאר אלכסנדר עם התורה שלו. אנו עם רק על ידי התורה. התנ"ך ניצח את הצבא האדום ואת המיגים, וצריך שנדע ונבין ונחזור לזה.

 
ב"ה חזרתם, הגעתם לארץ. עכשיו יש לכם תפקיד להביא את אלה שעדיין לא הגיעו, לא רק להביא אותם לארץ אלא גם לתורה ולעם, ולא רק את היהודים מרוסיה אלא גם את היהודים הטיפשים באמריקה ובשאר הארצות שחושבים שטוב להם. עכשיו הכל טוב ואין קומוניסטים, והם לא מבינים שלנו יש רק מדינה אחת. יהי רצון שנזכה שאתם תעמדו בנמל התעופה ותקבלו את העולים מארה"ב שיברחו משם.

 
ויהי רצון שנזכה לראות את כל הבנים והבנות של עם ישראל בארץ, ואת המשיח במהרה בימינו אמן.