קידוש השם - ברית מילה

קידוש השם - ברית מילה

 קידוש השם

 כ' כסלו התש"ן- ברית המילה של איתיאל בן אליקים ניימן  

  היום ראיתי משהו חדש. בזמן נתינת השם לילד, שאלו את אלי [האב] מה שמו, והוא ענה: "אליקים". אך המוהל אמר: "אליקום"! ודאי ששמו אליקים, אך אין "אליקים" עד שיהיה "אליקום". "עמו אנוכי בצרה" - כשאנו בגלות, גם שכינתא בגלות. נפלנו עכשיו לעפר, וזה חילול השם, וה', כביכול, הוא גם בעפר. בסוכות אומרים: "אני והו הושיעה נא" - גם הוא בגלות, גם הוא כבול באזיקים (תוספות סוכה מה.). שמו "אליקים" - ה' יקים את עם ישראל מהעפר. אבל קודם צריכים להבין שאם לא למעננו, לפחות למענו, ואז "אליקום". 

שמעתי שראש ישיבה מסוים פסק לבחוריו שאסור לנסוע ב"שטחים" של יהודה ושומרון בגלל פיקוח נפש. על בני יעקב נאמר: "וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם" (בראשית לז:יב). שומו שמים! הרי בשכם הייתה סכנה, שמעון ולוי הרגו את אנשי העיר. איך הלכו דווקא לשכם, דווקא למקום הסכנה? אלא, הם אמרו: 'הייתכן שיהיה חלק מהארץ שלא נגיע אליו בגלל פחד?' יש לנו עיר חשובה, והיא שכם. בע"ה היהודי החדש איתיאל - איתי א-ל, ואם איתי א-ל, ודאי שיהיה "אליקים".