קידוש ה' - אירוסין

קידוש ה' - אירוסין

קידוש השם 

סוכות התשמ"ח

 אירוסין של טירן פולק*

 

  "נודע ביהודה אלקים, בישראל גדול שמו" (תהלים עו:ב), "מגיד שכשייפרע הקב"ה מן האומות, שמו מתגדל בעולם" (תנחומא בשלח ז).

כאשר הקב"ה נפרע מהגויים ומכה אותם, שמו מתגדל, ואילו כאשר ידם של הגוים על  העליונה, שמם של ישראל מתקטן, ושמו של הקב"ה מתחלל, כי הגויים אומרים: "איה נא אלקיהם?" (תהלים קטו:ב).

במוצאי שבת היה פיגוע בעיר העתיקה - רצח של יהודי! אתמול הייתה לוויה של יהודי שנרצח על ידי גויים. חוץ מחילול השם שיש בזה, גם לא נוכל לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה".

  בתשכ"ז, כאשר פרצה מלחמת ששת הימים, וכבשנו בס"ד את הגולן, סיני, עזה, יהודה ושומרון, לא היו נס וקידוש השם גדולים מזה. אך במקום להכיר בגודל הנס, הפכנו את הנס לחול, והשארנו את הישמעאלים כאן. וזה מה שכתב הרמב"ן על הפסוק "לא תחוס עינך עליהם" (דברים ז:טז(: "כי ברחמנות הטיפשים יאבד כל משפט".

  על הפסוק "ואת שם קודשי אודיע בתוך עמי ישראל, ולא אחל את שם קדשי עוד, וידעו הגוים כי אני ה' קדוש בישראל" (יחזקאל לט:ז) פירש רש"י: "שפלותם של ישראל - חילול שמו הוא". כל המצב של היום, יחסם של הערבים לחיילי צה"ל, הזלזול והחרפה, זהו מצב של שפלות ישראל, ושמו של הקב"ה מתחלל.

 "נודע ביהודה אלקים... ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון" (תהלים עו). כלומר, כשתגיע הגאולה השלמה העתידה לבוא בב"א, הקב"ה יבנה לנו סוכות. האם חזון הגאולה הוא לשבת בסוכות עלובות? האם הקב"ה לא יכול לבנות לנו ארמונות ומבצרים? מדוע סוכה? צריך להבין את  משמעות הסוכה. סוכה היא סמל הביטחון והאמונה. הקב"ה אומר לנו: "שבו בסוכות, ובהן אגן עליכם מפני הגויים". אם יש ביטחון בה', אפילו סוכה רעועה תספיק לנו, ואילו אם אין ביטחון, כל המבצרים שבעולם לא יועילו. וכן הקב"ה אומר לנו לצאת לסוכה דווקא בזמן שאנשים רגילים להיכנס מהשדה לדור בבית (בסתיו), כדי שישאלו העולם על כך ונענה: "כך ציוונו הקב"ה", ועל ידי זה מתקדש שם ה' בעולם. 

גם הסיבה לקריאת מגילת קהלת בחג הסוכות היא הקשר של תוכנה לאמונה וביטחון. חכמים פירשו שהפסוקים "ושבחתי אני את השמחה" (קהלת ח:טו) ו"לשחוק אמרתי מהולל" (שם ב:ב), מדברים על שמחה של מצווה. השמחה מצביעה על ביטחון, שהרי אדם שמח מראה שאין לו דאגות כי הוא חי מתוך אמונה וביטחון שה' יספק לו את כל צרכיו.

 ולכם, הזוג הצעיר, יהי רצון שתחיו באהבה ובאחווה בלי דאגות, עם ביטחון בה' ואמונה בה', ותזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אמן ואמן.

* טירן פולק, תלמיד בישיבה אשר שתי אחיותיו נרצחו בפיצוץ בקו 81 בירושלים בשנת תשמ"ד.