ראש השנה השיחה האחרונה בישיבה

ראש השנה השיחה האחרונה בישיבה

ראש השנה

 ראש השנה התשנ"א זאת השיחה האחרונה שנתן הרב בישיבה לפני שנרצח.

 בכתביו של נתי הי"ד נרשמו ראשי פרקים בלבד.

 
[ראש השנה: חיים, מיתה. צדיקים חיים אפילו במיתתם, רשעים מתים אפילו בחייהם (תנחומא ז). מת נקרא חלל - ריק ושממון. החיים הם חיי נצח. להשקיע בחיי נצח את החיים. קורח נבלע באדמה מידה כנגד מידה. "ובני קורח לא מתו" (במדבר כו:יב). הם ממשיכים בחיות שהייתה להם קודם לכן, דהיינו המיתה.] 
  (עיין בספר אור הרעיון, פרק "החיים והמוות".)