שמחה

שמחה

שמחה  ח' תמוז התש"ן

 שבע ברכות ליוסי בישיבה הרב מסר את דבריו בטלפון  
"ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי... לך נתתים למשחה..." (במדבר יח:ח). פירשו חז"ל (סוטה טו.): "מאי טעמא אמר קרא 'למשחה'? לגדולה". אותיות "משחה" הם "שמחה", לומר לנו שכדי להגיע לגדולה, חייבים שמחה. וכן כל הנשואים, דעו שהמידה שחייבת להנחות אתכם היא השמחה