תוכחה

תוכחה

תוכחה

 ב' אייר התשמ"ט  

  ב"ה פתחנו את ה"זמן" החדש. אני מקווה שבע"ה בחודשים הקרובים נהיה בבניין החדש. 
  רציתי לומר לכם כמה מילים על הפסוק "אל תפנו אל האובות ואל הידעונים" (ויקרא יט:לא). רש"י אומר משהו יפה: "דעו את מי אתם מחליפים במי". קצר ויפה. הנה לפניכם הקב"ה, תורה ומצוות - "דעו את מי אתם מחליפים במי". האם אדם שיש לו יהלום יחליף אותו עם אחר שיש לו אבן? השבוע הזה ראינו את מי מחליפים במי [חילופי מחבלים בחיילים שבויים - עסקת ג'יבריל]. לא רק שיהודים עזבו את המצוות ואת הביטחון בה', אלא במה החליפו? מילא, אם היה בזה היגיון. יש סיפור על חסיד מפולין שכל ימיו לא יצא מהשטעטל [עיירה], עד שפעם הוא נסע לברלין. לאחר שהיה שם, הוא אמר: "עד עכשיו לא הבנתי איך יכול היה עשיו למכור את עולמו; לאחר שהייתי בברלין, הבנתי שיש מקום לטעות". אבל כאן נהגו ללא מדינה וללא מדיניות. "דעו את מי אתם מחליפים במי". 
התפקיד של כל אחד ואחד כאן הוא לצאת ולצעוק "דעו את מי אתם מחליפים במי". בכל מדינה שהיא קצת שפויה, לא היה קורה מה שקורה כאן. כאן בארץ, ערבי רוצח יהודים, ושוטר מתנפל על היהודים כדי להציל את הערבי. יום לאחר יום השואה, מפעילים גז נגד יהודים, והפעם יהודים מפעילים את הגז. בעניין המולך כתוב "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם" (ויקרא כ:ד). אמרו חז"ל: "מנין אם העלימו בדבר אחד סוף שדברים הרבה מעלימים? ת"ל 'ואם העלם יעלימו'" (ספרא, קדושים י) - מכפל הלשון לומדים שאם העלימו פעם אחת, סופם שיעלימו הרבה. בזמננו מעלימים את האמת, הרעיון היהודי, בגלל דברי ההבל שזה לא מוסרי. זה הביא לרצח שני יהודים, ולטמטום של הצלת הערבי הרוצח. הם החלו בטמטום ובהעלמה, וזה יימשך, ואין קץ לזה. אנו חייבים לגלות את האמת. העם הוא בריא. הזעקה "מוות לערבים" שהם זעקו, היא זעקה של נפש בריאה. כאן יושבים כמניין יהודים, ומהמניין הזה תצא תורה - האמת. 

  ישבתי במעצר כמה שעות, ודיברתי עם אחד הסוהרים. הוא אמר לי: "אני אגיד לך למה אני אוהב אתכם: כי אתם אמיתיים". איזו מחמאה! נהיה אמיתיים, לא נעלים שום דבר, לא נעשה חשבונות כמו 'זה לא ילך'. להפך, ראינו מאות אנשים שהלכו אתנו דווקא משום שאמרנו את האמת.

 
  אתם חייבים להבין זאת, להיות "גדולים" ותלמידי חכמים ללא תסביכים. כן, אתם יכולים להיות "גדולים". יש "גדולים" בהלכה, באבן העזר... ויש "גדולים" אחרים... פעם במאה, מאתיים שנה, צץ אחד ש"גדול" בכול. ה"זמן" הקודם היה טוב, ואבקש מכם לעמוד בזמנים, לקום בזמן. תמשיכו, תגיעו בזמן וגם תצאו בזמן.
  אני מבין שיש בעיה עם הנשואים, ויש הוראה שהם צריכים להגיע ביום חמישי הביתה. אקווה שב"זמן" הבא, הנשים יבינו שבעליהן משקיעים זמן לשבת וללמוד, ושיש להן תפקיד מעל ומעבר לכולם. תלמדו ותבינו מה התפקיד המיוחד של כל אחד ואחד. מעשה ביהודי מאוד עשיר, בור ועם הארץ, שהגיע לבית הכנסת ביום כיפור, אך לא תרם לצדקה כאשר ערכו מגבית (כנהוג בחו"ל)  בסוף התפילה רובם קמו והלכו, אך חלק נשארו ללמוד תורה, וגם אותו עשיר נשאר. ה"חפץ חיים" אמר לו: "שמע, בכל צבא יש יחידות, וכל אדם צריך להבין מה תפקידו. התפקיד שלך הוא לתת כסף". התפקיד של כל אחד כאן הוא לשבת וללמוד. יש לכל אחד כאן יצר טוב לקום ולעשות, אבל בינתיים שבו ולמדו, כי מכאן תצא תורה. אנחנו צריכים להחזיר עטרה ליושנה, אבל באמת, כי האמת נעדרת. אנחנו חייבים ללמוד אותה, ללמד, לשמור ולעשות, ובהצלחה.