תמות -תמימות

תמות -תמימות

ח' תמוז

 נסיעה לחתונה של בנצי  
פרה אדומה היא כולה אדומה, וזה מסמל את "תמות" הרשעים, את "תמימותם", שהרי אדום מסמל חטא. יש רשעים שכל כולם "תמימים" לרשעות, "שלמים" ברשעותם, וצריך ללמוד מסירות נפש מהם. לדוגמא: "הנשים בשחור" מפגינות [בעד הערבים] כל יום שישי, בקיץ ובחורף, גם כשהן סובלות בזיונות וחרפות.

  צריך ללמוד עם רדאר, לבדוק ולבחון ולדעת מה נוגע אלינו, וכשמגיעים לדבר הנוגע אלינו, לזכור אותו (פירוש רב פלטוי גאון, על דברי רב ששת "אנן בדידן ואינהו בדידהו"). אני אוהב פירושים אמיתיים כאלה ולא כל מיני אוקימתות דחוקות. צריך לבחון את התורה בראייה אמיתית. כמו שיש תינוק שנשבה, יש גם "גדול" שנשבה, כמו אלה שלא יודעים מהי מלכות, ולא יודעים להבחין בין כלל לפרט.