תמונות

עצרת עם

עצרת עם

הרב כהנא מרצה בכנס פעילים

הרב מורד מהבמה

הרב בנאום בכנסת

הרב מנופף בחבל תליה

נאום בכנסת

עצרת עם

002

008

הרב נואם בעצרת עם

corbis27

הרב בהכרזה על מדינת יהודה

מסיבת עיתונאים, תשל"א, 1971

בבית המשפט במנהטן, לאחר שנעצר בעקבות הפגנות של "הליגה להגנה יהודית" 12.1.1972

בבית הכנסת "פארק איסט", הנמצא מול בנין המשלחת הסובייטית לאו"ם, בעת הפגנה שנערכה למען שחרור יהודי ברית המועצות, 2

הרב בהפגנה של הליגה

במחשבות עמוקות באירוע שנערך ע"י "הליגה להגנה יהודית" לפני מאסרו של הרב כהנא15.3.1975

נואם בעת הפסקת הצהריים בעת מעצרו שבבית מלון, לשם הוכנס עקב אי אספקת אוכל כשר בבית הכלא

הרב כהנא, משמאל בבבגדי אסיר, בעת הכנסת ספר תורה לבית הסוהר "אלנווד" 11.1.1976

הרב כהנא, משמאל, מדריך אסיר יהודי כיצד להתפלל 11.1.1976

רוקדים עם ספר התורה בבית הסוהר, 11.1.1976

הרב כהנא בעת הכנסת ספר התורה בבית הסוהר 11.1.1976

לפני נאומו בערב לכבוד הרב כהנא, יום לאחר שחרורו מהכלא, 31.1.1976

rav561

הרב כהנא בן שלושה חודשים

הרב כהנא עם אימו, הרבנית סוניה כהנא, בגיל ארבע

הרב כהנא (יושב, שני מימין) בן אחת עשרה בחתונת דודו

rav8984

rav8985

rav8986

rav8987

rav8988

rav8989

בוגר בית הספר הגבוה לתלמוד, ברוקלין, יוני 1949

rav9002

rav9003

rav9004

rav9008

תמונה משפחתית לפני העליה לארץ יחד עם בנימין בן הארבע

בשיעור מפי הרב מרדכי גינצברג בישיבת "מיר" בברוקלין (הרב כהנא שני משמאל)

לאחר החופה

המכונית הראשונה,ברוקלין, ניו יורק, 1955

הרב כהנא נושא בזרועותיו את ביתו טובה לאחר לידתה, נובמבר 1957

על דרגש המיטה באונית "ציון", ינואר 1958

rav9019

rav90209

mas1

הפגנה נגד כליאת חייל שהרג ערבי

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

ארגון החסד "חסדי מאיר" ע"ש הרב כהנא

הרב נואם בעצרת עם

020

pe2

se1

הרב בקבלת פנים לאסיר ציון יעקב לוין

הרב בקבלת פנים לאסיר ציון יעקב לוין

כנס פעילים בתל אביב

שיעור בישיבה

077

496

בסיור בעיר העתיקה

si2

031

397

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

בסיור בעיר העתיקה

396

se3

חוג בית

הרב נואם בעצרת עם

הרב כהנא בכותל

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

רחוב ע"ש הרב כהנא באור עקיבא

הרב נואם בעצרת עם

se8

הרב נואם בעצרת עם בגן הורדים בקריאה למשאל עם

הרב בקבלת פנים לאסיר ציון יעקב לוין

082

הרב כהנא בשיעור בישיבה

si1

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

467

435

109

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

הרב בקבלת פנים לאסיר ציון יעקב לוין

pe1

הרב בשיעור לנוער כך בקרית ארבע

רחוב ע"ש הרב כהנא באור עקיבא

חדר הזכרון לרב כהנא בתנועת "כך"

431

הרב בחתונת נתנאל עוזרי הי"ד

הרב ותלמידי הישיבה בפתח בית הכנסת "שלום על ישראל" ביריחו

k2

ארגון החסד "חסדי מאיר" למען הגבעות ע"ש הרב כהנא

הרב בברית מילה של בנו של ברוך מרזל בחברון

הרב מורד מבימת הכנסת

האזכרה הראשונה לרב כהנא בהר המנוחות

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

כנס פעילים בסניף תל אביב

406

027

כהנא לשלטון דרך משאל עם

פגישה עם

הרב בברית מילה

בסיור עם פעילי כך

הרב בכותל

הרב בנאום בכנסת

הפגנה נגד כליאת חייל שהרג ערבי

הרב בשיעור לנוער כך בקרית ארבע

בסיור בעיר העתיקה

האזכרה הראשונה לרב כהנא בהר המנוחות

395

כנס פעילים

בסיור עם פעילי כך

RAV1

הפגנה מול הצלב האדום

קריאת כיכר בקרית ארבע ע"ש הרב כהנא

502

הרב כהנא בשיעור בישיבה

הרב בנאום בכנסת

488

הרב כהנא בבית הכנסת ביריחו

בכנסת

הרב כהנא בחדרו בכנסת

הרב בשוק מחנה יהודה

412

הפגנה מול הכנסיה המורמונית

הרב מפגין

ספר תורה ע"ש הרב כהנא נתרם ע"י ברוך גולדשטיין הוכנס למערת המכפלה

הרב בשוק מחנה יהודה

הרב בנאום בכנסת

k1

כניסה למשרדי הצלב האדום

שיעור בישיבה

006

בסיור עם פעילי כך

הרב בנאום בכנסת

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

בסיור בעיר העתיקה

122

124

עצרת עם

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

הפגנה מול הנשיא הרצוג "חומץ בן יין"

הרב בשוק הכרמל בתל אביב

הרב בשיעור לנוער כך בקרית ארבע

028

הרב בדרכו לשיעור בישיבה

הרב כהנא בשיעור בישיבה

הרב עם תלמידי הישיבה ופעילים ליד בניין הישיבה

בסיור עם פעילי כך

בסיור בעיר העתיקה

סדרנים עולים להורדת הרב מהבמה

הרב כהנא והרב מרדכי אליהו בחתונה של נתנאל עוזרי הי"ד